Helter! (Lærarar osb...)

Mens jeg skriver dette (i juli 2000) har 2,3 millioner i Norge tilgang til Internett. (Tallet er et par månter gammalt, så vi er trolig flere.) Rundt 60% av alle voksne mennesker, sier Gallup.

Vi er nr. 2 i Verden i Tilgang pr. Hue (TpH!) - bare ISLAND ligger foran oss. (Der har 75% Tilgang, og 60% av HEIMENE er Kopla Opp!) Norges GJENNOMSNITTLIGE TpH svarer til den BESTE TpH i mange USAnske byer, fx i SilikonDar'n.

Men ENNÅ har ikke alle skoleelever - og alle lærere! - tilgang til Internett.

HVORFOR (for 1000ende gang ...)

Etterhvert skjønner tilmed POLITIKERE at det er ei NØDVENDIGHET.

Det KUNNE brukes til å lette Norges overgang til InfoØkonomien - kapitalister ol. må gjerne få kalle det å "bedre konkurranseevnen" ...

Sosialt sett ville det bety å gi ALLE ungdommer den samme sjangsen til å få de NYE JOBBENE som nå oppstår - og som, alle som en, forutsetter at du jobber Netta, enten det er Slik eller Sånn (på Kasse, LommeBox, Mobb ... ingen jobb uten Nett!)

LIKEVEL snakker politikera om dette som PLANER som skal oppfylles i løpet av MANGE ÅR.

(Sammenlikn det med den politiske vilja til å pøse penger inn i en dum, unødvendig, miljøskadelig og farlig tunnel til GarderMyra ...)

VI har SAGT DET FØR!

Vi har hatt mye skolepolitikk Under Steinen.

Fx 4 5 7 8 og 40, for å nevne de som Ligger der Ute nå.

(Det er MER skole på Under Noen av Steinene fram til 32, som akkurat nå (juli 2000) ikke er tilgjengelige. Dessuten på noen ForSider. Vi kommer tilbake til det.)

Jeg har SKRIVI og SNAKKA mye om DataSkolePolitikk i 10 år. Det jeg har sagt står (KORT sagt!) ovafor (og LANGT sagt, med MASSE argumentasjon, ligger det Under Steinen, og kommer forhåpentligvis i den boka jeg skriver og skriver på, HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES.)

I de siste åra har jeg snakka MYE for lærerer og skolefolk. Det blir flere foredrag i august 2000 åsså. (Bare SKRIV eller RING til meg, hvis dere vil jeg skal komme!)

Historia har bevist, at det jeg sa var fornuftig og riktig. HADDE Folk Med Makt hørt på det FØR (fx Hernes, den dusten, for 5 år sida!) så hadde Norge sett bedre ut.

De VIRKELIGE heltene!

MEN! Etter alt dette SjølSkrytet: Jeg va'kke aleine.

En masse DATAfolk sa de samme sakene. (men DataFolket har ennå ikke lært seg å oppføre seg som en effektiv Politisk Lobby, desverre for både dem(oss!) og samfunnet(oss!). Politikera skjønner ikke stort av det de sier, og de skjønner (stor sett) ikke åssen de skal snakke til politikera ...

Men de som VIRKELIG lå I Skyttergravene - eller egentlig: I Busk & Kratt, som GeriljaSoldater i en krig uten en stor sentral front, men med en masse seige, smertefulle LOKALE kamper -

- har vært Lærarar og (noen) kloke LokalPolitikere.

Den Store Bøygen -

De måtte KJEMPE for å snu en opinion, der det til å begynne med var mange eldre (oppblåste? skråsikre? dypt uvitende?) Menn Med Makt, som syntes at Data I Skolen? Nei DET kan vi ikke prioritere NÅ!

(fordi de gamle?/veibudsjettet?/oppussing av rådhuset?/alt mulig anna? trenger penga MER, og fordi It! er no GutteRomsTull? bare brukes av pedofile? og nazister? og fordi skoleunga trenger blyanter? og lærera trenger spanskrør? og elevene ikke trenger DATA, men LEKSER? og RIS?)

Der altså uforstand, og latterliggjøring, og seig motvilje, og rein og skjær trøstesløs, lammende, grå MANGEL PÅ INTERESSE kunne gjøre den beste og modigste fortvila.

FOLKET skal SEIRE!

NÅR opinionen NÅ snur, så har Tøgrim sin lille andel i det -

- men mye MER har det sjølsagt betydd, at tusener av SÅNNE folk - Lærarar og Lokalpolitikere - har tatt DENNE seige striden - og tilmed VINNI den mange steder.

Og laga skoler og bygder med mengder av GODE EKSEMPLER! Så bra at de tilmed snur Skråsikre Gamle Gubber - MMM (som Veit Alt, Ikke Vil Lære NoenTing, men MÅ reagere på sånt de ser som Funker i Virkeligheta!).

Det er sånne folk som (fx) Øyvind Mjelde og Odd Arve Nedahl, som skreiv til Steinen i 1996.

Når dere leser denne nye innledninga til breva våren 2000, så la meg GRATULERE med den STORE framgangen vi tross alt har sett! Og la meg gratulere alle dere andre som åsså sto på!

Jada. Det NYTTER! (Og jeg tar gjerne mot nye leserbrev fra SkoleFolk og andre om denne Gode Striden ...)

(Kommentar fra TØ 2000-07-31)


LESERBREV FRA DEN NORSKE VIRKELIGHETA

I vår la vi fire rasede artikler om skolepolitikk (SKOLE 1 2 3 4) Under Steinen....

og fikk mange meldinger tilbake. Fellesnevner'n for ALLE som skreiv E-post (og noen som ringte, og noen som snakka analogt gjennom lufta) var at INGEN var UENIGE i angrepet på (den manglende) skole-datapolitikken.

Hvis de var kritiske, var det heller den andre veien. Eller som et brev jeg fikk (omtrent) sa det: Alt du skriver er riktig, men ute i skolen er det mye VERRE enn du sier!

Et poeng, tror jeg, er at HVERKEN Deptet og Politikera, ELLER Skoleorganisasjonene og Databransjen, skjønner åssen VIRKELIGE folk som er der ute, og prøver å gjørra no ålreit med data for

- de Søte Små
- sin Kjære Skole

- Mødrelandet og Kultyren

- (og Handelsbalansen?)

har'e når de prøver å gjørra no PRAKTISK.

Og det er jeg kanskje ikke den rette til å forklare heller - for jeg har heller ikke Skoen På. (Jeg er hverken elev, lærer eller vaktmester!)

For å få fram det, legger vi ut TO lange, kloke og KONKRETE leserbrev fra folk som har PRØVD: En kommunepolitiker og en lærer...

De sier at - nei, nå stopper jeg, for de snakker bedre for seg sjøl. Mange av dere som leser vil kjenne dere igjen - andre, som ikke gjør det, bør tenke over HVORFOR dere ikke veit at sånn står'e tel i Skoo'rn, den SISTE STORE MØTEPLASSEN, stedet der MÅRRADAGENS MENNESKER BLIR FORMA -

Og her er'e forresten på tide å snakke om NEOs ti bud for It i skolen!
Ellers tar vi gjerne mot flere sånne historier fra virkeligheta, her under steinen...

I breva nedafor er det gjort mindre forkortelser. De to overskriftene er mine.

tron øgrim

(Leserbreva og kommentaren offentliggjort på Nettet første gang i JULI 1996)


KOMMUNENS NYE FLAGGSAKEn liten hilsen fra en frustrert kommunepolitiker fremdeles i Vestfold.

From: Øystein Mjelde

Hei. Jeg er en ung og kjekk mann som har lest litt under en stein i skogen.

Jeg er 39 år og er det man så fint kaller lokalpolitiker. Vil ikke en gang si hvilket parti jeg sitter for...

Jeg har mange tanker rundt data/It/skolepolitikk. Sitter i skolestyret og i kommunestyret, og det du har skrevet om data stemmer midt i blinken.

Politikere vet NIKS om data. Det er skremmende å oppdage hvor lite de andre (les de som ikke er enige med meg) har mellom øra.

Som jeg skrev ...sliter jeg m.fl. for å få flertall i kommunestyret (i Hof) for en skikkelig gjennomføring av IT-planen på skolen. Men det er ikke så lett når den borgerlige fløy skal vente og vente og vente - for kanskje kan man få bedre utstyr hvis man venter noen år. Kommunestyret har riktignok bevilget kr
40.000 til opplæring av lærere. Men som du spådde i et av dine epos - så er det typiske her i kommunen at

1: Lærerne må leie datautstyr/rom/lærerkrefter på Eik i Tønsberg. Lærerne må (i arbeidstida) reise til og fra Eik for å få undervisning. Når de så kommer hjem til Hof, så har de færreste datautstyr hjemme, og skolen har ikke maskiner hvor de kan bruke det de har lært.

2: Kommunestyret var IKKE villig til å oppgradere datarommet på skolen med kr. 50.000 (det var først budsjettert i -98. (Nemlig!) slik at lærerne kunne bruke det de hadde lært. Hadde man oppgradert datarommet, kunne dessuten undervisningen foregått på skolen her med skolens egne dataeksperter - og de 40000 kr ville vært brukt fornuftig. Nå går de istedet rett i ........dass!

3: Kommunestyrets flertall så heller ikke nødvendigheten av at "grønne" lærere trengte å øve seg på data før de skulle begynne å undervise. I kommunestyret sitter det stort sett datadøvblinde
personer som tror at går man på et datakurs, kan man alt som skal til. Værsgo' lærerne er klare til å fylle ungene med datalærdom i det de kommer ut av døra til kursrommet. Derfor trenger man ikke
å oppgradere datarommet i før 98.

4: Dessuten kan man hente stygge bilder fra internett.....

Så du skjønner det er lett å bli matt. Jeg hadde forslag inne om å forandre den gradvise innføringen av IT-planen over 3 år, til innføring over 2 år (1 år ville vært ønskelig men utopi i dette skylappmiljøet). Jeg ville ikke likt at mine barn måtte vente i tre år før de fikk dataopplæring på skolen, mens naboens
barn fikk det første året.

Så de 50.000 som jeg foreslo ble nedstemt mot våre 6 stemmer. Det måtte innarbeides i økonomiplanen. I NESTE SAK GIKK RÅDMANNEN INN FOR Å KJØPE 100 BORDFLAGG TIL 31.000 KR. Da var det ikke snakk om økonomiplan.

Kommuneflagg til Norge rundt!!! Det var viktigere enn oppgradering av maskiner på skolen.

FLAGG VIKTIGERE ENN UNGER! Da var det like før jeg spydde!

Holder du ut med mine frustrasjoner, hvis ikke får du ta deg et glass cola m/peanøtter.

Data er greit å ha for lokalplitikern. Hver gang jeg blir forbannet på et møte går jeg hjem og skriver leserbrev til avisene. Det er terapi det. da slakter jeg mine motstandere - men sender nesten aldri inn brevene - og hvis jeg gjør det får jeg dem i retur fordi dem er for lange! Hvordan skal man beskrive
forkorte Gyldendals leksikon ned til et enkelt A4 ark med dobbellinjeavstand?

Er det rart det er vanskelig å få til noe?

Sist kommunestyre sprakk det for meg. Om resten av møtet er taushet gull.

Beklager jeg har fått et anfall av orddiarre og ikke klarer å fatte meg i korthet. Nå må jeg skrive leserinnlegg.

Øystein ...

HVOR LENGE GIDDER ILDSJELENE?

Tre brev fra en lærer -

From: Odd Arve Nedahl

Hei Tron, og takk for sist...

du ville gjerne at jeg skulle skrive noe om hvordan det faktisk er å være lærer og å drive med IT i grunnskolen.

Here we go (som det heter på ny-norsk).

For 8 år siden, i 1988 flyttet jeg fra verdens største småby, Trondhjem og til Melhus kommune, fikk jobb i nabokommunen Midtre Gauldal, på en 1-7 skole, og har siden jobbet der, hovedsaklig med de litt større (5-7) og med spesialundervisning.

Skolen hadde data (4 Tiki 100), dette var noe annet enn i byen. Ikke bare det, i løpet av den første høsten fikk alle lærerne 40 timerskurs i å bruke disse boksene. Lærdommen ble omsatt i praksis og endel "heldige" elever i spesialundervisninga fikk gjøre mattedrill på data og så faktisk ut til å skjønne mer, fortere.

På trøndsk lærerstevne i 1990 så jeg så "LYSET". En kjær fritidsaktivitet for lærere er faktisk å bruke ei frihelg hvert år for å se om det er kommet noe nyttig innen pedagogikken; for mitt vedkommende gjerne noe som fjerner meg og mine kolleger ytterligere fra det lineære læringsbilde som jesuittene i sin
tid skapte, og den Guthenbergske metodikken.

Jeg gikk forbi en grå boks med skjerm, som definitivt ikke var en TIKI, jeg så grafikk der matematikk ble illustrert med bevegelse. oj!

På samme trøndsk rotet jeg meg inn på en forelesning, der en fra et kompetansesenter doserte om data i spesialundervisninga. Resten er forsåvidt lett å tenke seg.

Tilbake på skolen fikk rektor høre alt jeg hadde sett, i tillegg en masse mas om at "dette er framtida". Rektor syntes antakelig at de 17000 han hadde på budsjettet (eller ikke hadde; egentlig var pengene refusjon på renovasjonsbudsjettet) var en lav pris for å få meg stille.

De 17000 ble iallefall umiddelbart omsatt i en IBM 50z, oppgradert med 386/20Mhz prosessor. Til jul fikk dattera i huset en tilsvarende; dvs far og hun fikk den sammen. 17000 ble belastet som lån på lærerens konto; 1000 kr mindre i måneden til annen moro.

Etter et par måneder hadde jeg brukt 8-10 timer i døgnet på brettet, lest en masse manualer og de datatidsskrifter som på det tidspunkt fantes i Narvesens hyller (Farvel til all annen moro), og funnet ut at IBM hadde lurt en mengde slike som meg. I disse dager er Big Blue igang igjen med å sende skoletilbud rundt til skolene på en utrangert 586/100Mhz (Not Intel, exactly), som du får billigere på elkjøp.

(Dette var det jeg rakk idag; vil du ha mer?) Jeg må bruke noen timer på å administrere BBS'n jeg har satt opp på skolen, ellers blir en del unge bondegutter og noen yderst få bondejenter veldig skuffet. Jeg lover forresten å skrive fortsettelsen til deg; om skolesjef og lokalpolitikere og..; jeg er ikke blid når jeg hører hvordan det er i andre kommuner.

Odd Arve Nedahl

Hei igjen.

memory lane 2

Boksen ble brukt iherdig i skolesammenheng. Endel elever som fikk ekstrahjelp ble introdusert for et hjelperedskap som ikke gikk lei og sa "nok om 2-gangen, vi tar 3-gangen". Disse elevene fikk lov å introdusere vidunderet for medelevene sine, noe som utrettet mirakler for selvbildet. Det gikk fort forlydende på skolen om at NN var en racer på data.

Til jul i 1992 kom det et sjokk for oss som brukte den ene datamaskina på skolen. Kommunen vedtok å bruke 50 0000 på ny-innkjøp. Før ei uke hadde gått så var beløpet halvert, men vår skole med 104 elever fikk dog 3 stk 386/40Mhz maskiner.

Da kontoret hadde ei 286/12Mhz med wp 5.0 så ble WP kontaktet med spørsmål om oppgradering, og under over alle under, vi fikk 8 lisenser wp win 6.0a for 1200kr!

Skoleavis valgfag for 5 og 6 klassen var et naturlig skritt videre; dette har forøvrig finansiert både modem og scanner på skolen.

Skolesjefen initierte et kommunalt IT forum som har eksistert i 3.5 år. ALT som har foregått her er at vi som etterhvert har ervervet datakompetanse på høyt nivå har lansert tanker og ideer som aldri har kommet videre. Skolesjefen er derved klassifisert som sidrompet byråkrat og vi som har møtt i dette foraet har erklært boikott.

Da kommunen kjøpte inn de tre maskinene til vår skole og maskiner til de andre 6 skolene i kommunen, ble det varslet at det skulle utarbeides en kommunal IT plan og at inventarbudsjettet skulle få en generell økning, slik at IT-innkjøp skulle prioriteres.

Kommunepolitikere skiftes ut, og INGENTING har skjedd. Dette innebærer at istedet for å være i forkant av utviklingen, så er kommunen nå akterutseilt.

Derfor sitter vi og kjøer SLIP internet på min private internetkonto, på samme telefonlinje som personaltelefonen, som fra før av er delt på spiserom og arbeidsrom. Over den samme linja kjøres en helgeåpen BBS for lærere og elever i kommunen; drevet på mi fritid.

Etter å ha holdt internetkurs for skolesjef og ubetalte IT-ansvarlige på skolene ifjor, spurte jeg om 2000 kr til et BBS-program med UUCP gateway-mulighet, slik at skolene som ikke hadde (og ikke har) internet kunne få tilgang til mail og news. Jeg fikk ikke svar fra skolesjefen engang.

Det å ikke få svar ser forresten ut til å være det normale i kommunen. I løpet av det siste året har jeg sendt et titalls brev og faxer til skolekontoret. Disse er ikke besvart. Sammen med to andre IT-ansvarlige og to rektorer sendte jeg bl.a. et forslag til IT-plan for kommunen i januar ifjor; fortsatt ikke besvart.

Nå har jeg gitt opp. De seneste brevene har jeg derfor sendt gjennom Norsk lærerlag via klubben. NL har dessverre en veldig lunken holdning til IT. (Det er jo så mye annet.... (Dameorganisasjon med teknologifrykt!!))

Andre brev har gått til Skole og oppvekstutvalget med kopi til skolekontoret.

(Bare 3 uker siden; fortsatt ikke svar.)

Søknader om prosjektmidler er sendt til Skole og utdanningsdirektøren (Se webside) i januar 95, desember 95 og i april 96. Ikke noe svar der heller.

For 14 dager siden inviterte jeg lokalpolitikere fra bygda til skolen og holdt et foredrag med demo for dem. Jeg har fått tilbakemelding om at de var imponerte, mon tro om det skjer noe nå?

KUF bør begynne å skjønne at kommuneøkonomien utover landet er ulik; personlig er jeg redd for at vi som har brent krutt, energi og adrenalin på å forsøke å være innovatører i innføringsprosessen er gått sur og lei når noe kanskje begynner å skje. Selv har jeg allerede vært ute å prøvd meg innen annen
virksomhet; skjer det ikke snart noe i skolen er jeg redd at flere av oss gjør det samme, kanskje permanent.

Dette brevet gikk til Skole og oppvekstutvalget i Midtre Gauldal kommune den 7 april iår; jeg tilstår at jeg håper at noen tar opp tråden:

Midtre Gauldal kommune har i flere år hatt et s.k. dataforum, der tanken har vært at spisskompetansen blant lærerne i kommunen skulle møtes.

Ideelt sett burde dette ha ført til at kommunen lå langt framme, offensivt i forhold til nye planer innen IT i skolen og iverksettelsen av disse.

Dette har ikke skjedd, og etter å ha møtt her i en årrekke vil jeg si at årsakene til dette er

1. Intet incitament for oss som har brukt enormt med tid på å utvikle oss

2. Trenering av alle gode ideer som har framkommet i denne sammenhengen

I tillegg skal det nevnes at noen av oss har blitt lei av at intet har skjedd, slik at vi ved en regional samling i januar -95 forfattet et brev om hva som måtte skje innenfor IT-sektoren på skolesida i kommunen.

I likhet med alt annet som er avsendt fra meg individuelt, sammen med andre, prosjektsøknader, skriv fra klubben i NL, så er dette ikke besvart fra skolesjef/skolekontor.

Det eneste initiativ som har kommet fra det holdet er "tilbud" om å kjøpe inn antikvert datautstyr. Dette er atter et eksempel; ved å benytte de kontakter som enkelte av kompetansepersonene i kommunen har ervervet seg, kan det kjøpes inn toppspesifisert utstyr for mindre kostnad enn dette.

Et eks. Pentium 100Mhz, 850Mb HD, 64 bits Graphic Ultra skjermkort, 8Mb RAM, 4xCD-ROM, 16 bits lydkort, 15 tommers f. skjerm med integrerte høytalere for kr. 12000, - stk hvis mer enn 10 stk.

Departementets langtidsplan for IT i skolen har nå munnet ut i en konkret årsplan for 1996. I stedet for å være i forkant av den utviklingen som skisseres her, er kommunen på klart etterskudd; noen skoler dog bedre rustet enn andre. (Skolekontoret har ikke sendt denne til skolene)

Fra årsplanen konkretiseres følgende:

KOMMUNENS OPPGAVE:

-Innkjøp og organisering av utstyr og programvare
-Ansettelse av evt. IT veileder(e)

-Personer med systemansvar ved den enkelte skole

-Etterutdanning av lærere, veiledningstjeneste og lokalt læreplanarbeid

Dette bør helt klart involvere de personer som i en årrekke har drevet med IT i undervisningen, og som vet noe om hva som kreves for å få ting til å fungere i undervisningssammenheng, slik at dette ikke overlates til byråkrater uten praktisk erfaring.

Et eks. her er skolens påbud om å knytte seg til de internasjonale nettverkene. Dette krever maskinvare, det holder ikke med ei maskin knyttet til et modem og en e-mail konto. Ved vår skole stipulerer jeg maskinbehovet til et halvt klassesett på datarom (10-15 maskiner) ; i tillegg til 1-2 maskiner pr. klasserom, samt en el to maskiner på mediatek. Gjennom en ruterløsning kan dergjennom alle maskiner i lokalnettet være knyttet opp mot Internet samtidig og alle elever/lærere kan ha sin egen e-mail konto.

Odd Arve Nedahl

Håper at du kanskje kan bruke noe av det jeg har skrevet til noe; det er kanskje ikke bare Gudmund som bør henges?

Cyberhilsen fra Odd Arve

PS

Fjorårets budsjett gikk med til ny maskin på kontoret; administrasjonsprogrammet er så gammelt at det kun kan skrive ut på matriseskriver. 286'en ble omskolert til elevmaskin, men døde etter 3/4 år.

I år måtte vi bruke pengene til oppgradering av 386'ene. 120Mb disker er ikke rart idag, slik at 1280 quantum ble satt sammen med mer RAM og nettkort; ca 20 timers ubetalt arbeid på meg og 13000 kr som var alt vi med god samvittighet kunne bruke borte. (Dette NB i et år der vi ikke trenger å tenke på nye læremidler pga den kommende reformen R97.)

Innenfor slike rammer er det altså KUF har pålagt skolene og kommunene det som står i årsplanen for 96 om IT i skolen!!!

OA