Steinen: NEOs ti bud

ELEVER! LÆRERE! FORELDRE! DATAFOLK!
SKOLEINTERRESERTE!
SIVILISERTE MENNESKER!

SE her!!! se HER!!!

NEO, den største organisasjonen for elever i videregående skole, er også den første STORE parten i skolesektoren som går ut med et virkelig KRAV om at nå må det GJØRES noe med DATA I SKOLEN.

(N)E(O)levenes utspill har VARM tilslutning fra vårsj Under Steinen. Vi oppfordrer folk til å LESE dem, STØTTE DEM og KOPIERE DEM:

Norsk Elevorganisasjons ti bud om IT i skolen

  1. Det skal være skikkelig opplæring i bruk av moderne IT som en del av pensum i den videregående skolen.

  2. IT skal brukes aktivt som et arbeidsverktøy og et
  alternativt læremiddel i klasserommene. Alle fagplaner i fag der det faller seg naturlig skal inneholde retningslinjer for bruk av IT i læringsarbeidet.

  3. Utstyrsparken i skolen skal moderniseres og utvides slik at alle elever kan tilbys opplæring i bruk av moderne IT på lik type med utstyr som brukes i samfunnet forøvrig.

  4. Elevrådet på hver enkelt skole skal kunne benytte skolens E-post på lik linje med administrasjon og lærere. ITs muligheter skal også kunne benyttes tip å styrke skoledemokratiet og elevenes innflytelse på sin egen skolehverdag.

  5. Alle videregående skoler skal være koblet opp til Internett innen skolestart høsten 96.

  6. Alle elever ved videregående skoler skal ha tilgang til PC, internett, CD-rom, oppgraderte tekstbehandlings- og regnearkprogrammer på skolen.

  7. Alle skolebiblioteker skal være utstyrt med tilgjengelig relevant informasjon på CD-rom.

  8. Det skal gjennomføres etterutdanning av lærere slik at skolen kan komme på banen og bli en formidler av kunnskap om bruk av moderne IT.

  9. Det skal være et statlig ansvar å stille økonomiske
  ressurser til rådighet, slik at alle sikres like muligheter innenfor opplæring i IT.

  10. Det er et mål at det i alle klasserom skal være moderne IT-utstyr til alle elevene.

(Overlevert Kirke- Undervisnings- og Forskningsministeren i ved starten av Norsk Konferanse om utdanning og læring i Trondheim, 19. april 1996.)

(lagt ut UNDER EN STEIN I SKOGEN 1996-04-24)

Fortsettelse følger ... HÅPER VI!