Forsida Steinen 93 - EROS + NEAR = HERR!LIGGG!
...TRON ØGRIMS HEMMELIGE DATASTED...

EROS + NEAR = HERR!LIGGG!

Okei, du har lest det alt
(eller sett det på
fjernsyn).
MEN!

NEARs
landing på
EROS er et av
de STORE øyeblikka
i livet vårt! Landinger på Månen

greit.
Mars, ok
sonder som
kræsjer på Venus
og Jupiter, tja ... Men
ei ekte LANDING på en
ASTEROIDE! Og det med
et skip som slett ikke er LAGA
for å lande, et ekte RomSkip, som

LIKEVEL
(ser det ut til)
klarte å lande intakt!
Det viser hvor LETT det er
å fly til Asteroidene! (Som Tøgrim
har pekt på før: Under Steinen 41) Hadde

NEAR
bare vært
LITT anderledes
skrudd sammen, kunne
den ha beøkt mange titalls
eller HUNDRETALLS AsteroKnøtter.
Landa.. Tatt prøver og sendt hjem. Reist

videre
på en bortimot
ENDELAUS Safari
blant de Indre "SmåStjernene".
Og det er suverent! For, som jeg prøve

å

fram
Under
41: Det er
til Asteroidene
vi skal! Der er en viktig
del av menneskehetens framtid!

To Trivelige Ting Til:

OPERA for LINUX

gratis nedlastbar!
(ja, den er med
annonse, men det
er Andre Bra Sier
åsså ... SåDaSå!)

IKKE bli spist av HAIER i vinter!

For ALLE som er lei av den Norske Vintærn
og vil til et REV EtEllerAnnaSted: HER
er NettStedet du har Lett Etter, som for-
teller deg HVOR det er størst fare for
HAIangrep! (Og her er Stedet der du kan
RAPPORTERE, ETTER at du blei biti!)
("Men at det er en nyttig ting/ kan ingen
komme fra!" - sa Alf P om denne sida!)

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

2001-02-16


DENNE UKA: HVEM VINNER?
(Internetts 3 KraftSentre II) HVEM av NordAmerika, NordEuropa og ØstAsia har FLEST Neser På Nett (N-N) i 2005? Tøgrims spådommer om HVEM som vinner MAKTKAMPEN om VerdensVeven i de kommende åra! (Serien starta Under 92)

NESTE UKE: SULTNE KUNSTNERE og PCer til 1 MILLION
TØ og Jon Bing diskuterer VOLDSOMT i PCWorld om det bør bli LYDAVGIFT på HardDisken din! TØs første innlegg om dette kom Under 84 - Skatt på Moores Lov? Her er TØs (snille, men knusende?) SVAR på Bings SVAR!

Forrige uke: Sterkest På VerdensNettet?
(Internetts 3 KraftSentre I) Under 89 og 90 drøfta Tøgrim Nettets STØRRELSE år 2000. Nå fortsetter han med å drøfte NettStormaktene. (Åsså med en kritikk av Nuas NettStatistikk) (Start på serie som fortsetter DENNE UKA.)