SkoleStoff Under Steinen!

Steinens skolearkiv

Til ære for Den Store SkoleKonferansen i Telemark, Bolkesjø, der Tøgrim
Snakka 2000-08-11

og

Brundar'n Vg i TRONDHEIM, som inviterte Tøgrim 2000-08-17

og alle de andre utmerka ELEVENE. LÆRERNE, FagForeningsFolka, Rektorene, Foreldrene, Politikera og andre Utmerka SkoleFolka (og SkoleInteresserte Folka) som har inspirert disse Nøttene Under Steinen

Åpner vi 2000-08-18 Under En Steins Nye SkoleLenkeGjeng!

Foreløpig ær'n nokså MAGER, som hardt arbeidende LenkeGjenger pleier å
værra

- men følg med, den blir finere etterhvert!

SkoleArtiklene Under Steinen:

PC'n din er politikk (4)

Bomb skolene! (5)

5000 skoler på Nettet (7)

Hernes og Alle Barna (8)

LerserBrev fra Virkeligheta! (16)

DataRevolusjonen og Skolen (I) (32)

DataRevolusjonen og Skolen (II) (32 1/2)

En PC til ALLE (40)

Lærebøkene, Skolene og Framtida (68)

SkoleDemokrati eller SkoleDød! (69)

NEOs 10 punkter om SkoleData

FORSIDER med SkoleKommentarer:

4 - DataDemokrati!

5 - Lett på Steinen!

8 - Elevene! Våkner!!!

16 - NYTTER'E?

66 - GRATIS SKOLEBØKER PÅ INTERNETT!

26 STEINEN støtter OPERASJON DAGSVERK

32 - Flere! bøker! fra Tøgrim!

Mer kommer!

Vil du ha PEKER -?til

- SkoleOrganisasjonen Din

- SkoleStoffet Ditt, eller

- Solen Din

på DENNE Sida Under Steinen?

SKRIV TIL OSS!