Forsida Steinen 95 - Nr CopyRight er TJUERI og FOLKEMORD!
...TRON ØGRIMS HEMMELIGE DATASTED...

Når CopyRight er TJUERI og FOLKEMORD!

EU
(eller DU,
som jeg sier ...)
jobber med ei KopiRettsLov som
vi blir nødt til å komme tilbake til.
Her bare sagt at ut fraførste blikk ser
det ut til at den innfører regler
om KopiSperrer
som vil gjøre
deg
til
forbryter,
lovbeskytte
sensur og svindel, slå mot
bibliotek, hemme TeknoUttviklinga, og
ikke lar seg gjennomføre på
lengre sikt, der ute
i det praktiske
livet, der
alt
blir
avgjort
til slutt, uansett
hvaPolitikere og Jurister
klarer å finne på av galskaper.
(Argumenter for dette fins
bl.a. Under Steinen 72.)

La meg bare nå, før jeg får kommentert
denne Politisk- Juridiske ulykka årntli,
MINNE om at Intellektuell Opphavsrett
ikkeALLTID handler om å beskytte de
de Store, Skapende SuperIntellektene!
Noen ganger handler det isteden om å beskytte
TJUER som vil forsvare TjuGodset sitt!
Som fx når et amerikansk selskap tar
PATENT på BASMATI RIS -
et kornslag som ikke er skapt av noe
"geni" i USA, men av miljoner av bønder
i Asia, som tålmodig har avla det fram
over tusener av år. Patentert Tjueri!!

Og noen handler det om REINT FOLKEMORD.
Hva anna kan vi kalle det, når et digert
flertall av de som har AIDS i Verden,
IKKE får medisin fordi de ikke har råd
til å betale 10 000 daler i året, enda'n
KAN produseres med fortjeneste til
under 1000 daler i året? Men de fattige
få'n ikke til lavpris, for da fr ikke
opphavsRettsEiera til AIDS-medisinen
profitten sin? Så da får heller Afrika
dø ... OppHavsRettsFolkemord, eller?

Sånne eksempler som det stiller det
klassiske spørsmålet om Menneskene
og Teknologien er viktigst, omigjen:

Er Menneskene til for INFORMASJONENS

skyld - eller er INFON der for Menneskenes skyld?

BarneOmbud For Sensur?

Etter et merkelig NRK2-møte
med BarneOmbud Waage spør tø:
VIL han virkelig PÅBY filter
på ALLE PCer barn kan komme
til - åsså den hjemme hos deg?
Vi har spurt'n om det. ALT
han svarer kommer Under Her -
hvis han VIL svare Steinen!

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

Få beskjed om hva som skjer!

Det er kanskje ikke noen hemmelighet at skogen vi bor i til tider henger litt etter skjema. Få vite når steinen blir oppdatert og hva som skjer! Skriv inn din e-post adresse i feltet under og trykk knappen! Nu! Nu!

2001-03-02


DENNE UKA: Hvorfor NORSK INTERNETT kommer FØR!
Det er ikke uvanlig å høre at InternettBissniss er "kunstig oppblåst mote-bissniss ... og lite vil forandre seg" - skreiv Tøgrim i mai 96! Han latil at"Flere hundre jobber med Internett i Norge - de fleste er ansatt det sisteåret".

Neste uke: FRAMGANG til TILBAKEGANG?
Toegrim ligger paa hotell i jungelen i Laos, veggene er av fletta bambus, og han hoerer VannBoeflene soeffle rundt i det toerre loevet utafor hele natta. Det syns haner koselig! Men reisa gir ham aassaa grunn til skikkeolig Kyberpoenk ettertanke:Betyr Tekno'n egentlig at vi gaar
ekstra FORT tilbaanns?

FORRIGE UKE: SULTNE KUNSTNERE og PCer til 1 MILLION
Årets Første TØ-innlegg i krangær'n med JON BING om LYDAVGIFTER på HardDisker - for å kompensere at du TJUKOPIERER så
fælt! (sier'em) (Mer om det samme Under 84!)