Steinen 94: Sultne Forfattere og PCer til 1 million
(45x32 pixel - 479 bytes)

Nytt Kapittel i Føljetongen om DiskAvgift!

Dagens Nøtt er mitt FØRSTE innlegg i 2001 i den Fantastisk- Realistiske diskusjonenom Avtgift På Disk mellom JBing og Tøgrim i PCWorld!

Den STARTA Under 84. (Men flere andre Nøtter i 2 000 er i praksis innlegg i samme debatt: Sjekk fx Steinen 72 og 59)

Sjølskryt først: Dette er ei ABSOLUTT HERR!LIG! Nøtt! Syns JEG.

(Hvis JEG var et ekorn som tilfeldigvis fant denne her Under En Stein jeg kom forbi, ville jeg bli VELDIG GLA!)

Hva diskusjonen HANDLER om skal jæ'kke si mer om i denne ForTommen - for det står MER ENN NOK om det lengre nede HER og Under 84.

Det NYE som har skjedd, siden denne kom PåPapir, er at JB har kommi med et svar. Der han markerer at han IKKE vil ha avgift ut fra diskenes STØRRELSE, men ei FASTAVGIFT på datautstyr (på alle PCer? Eller på alt Datautstyr?)

Men ihvertfall betyr det at JB (indirekte) gir meg rett i at KultDeptets antyda forslag om BITavgift IKKE går.

Han har til nå, så langt jeg veit, IKKE gjort klartÅSSEN denne avgifta skal fastlegges:

- standard pr stk? eller ut fra pris?

- Eller pr kilo?

Det siste var en vits ... med pedagogisk hensikt: Å vise at ei sånn avgift ikke blir enkel, uansett!

(Seinere skal jeg vise til at ei sånn utgift svært lett vil stange iMoores Lov, den åsså ... følg med!)

Dessuten ser det ut til at DU (=Dumskapens Imperium, åsså kjent som EU) beveger seg i retning ei sånn avgift. (Hvorfor gå forbi USA og ØstAsia i DataRevolusjonen, når man KAN sørge for å bli VARIG tilbakeliggende?)

(Den NESTE artikkelen til Tøgrim om dette emnet kommer kanskje til å hete "The Red Flag Act" - og dermed skjønner de HistorieInteresserte blant dere tegninga!)

(Første gang PP i PCWorld i januar 2001.)

(Publisert på Nett i ei LITT lengre utgave 2000-02-23)


Sultne Forfattere og PCer til 1 million

Sist i år 2000 runget PCWords spalter av en VOLDSOM! debatt om tjuvaktige datafolk og PCer til 1 million.

SamSpaltistene Jon (Bing) ogTron (Ø) krangla: Lydavgift på PCer er VANVITTIG! skreiv Tron i nr. 12. Men KUNSTNERA må få PENGER for tjukopiering! svarte Jon (litt mer stille) i nr. 13.

Dette ser ut som ei fæl KNUTE. Fins detnoen utvei som BÅDE KunstBransjen og DataBransjen kan leve med?

Det verste er at jeg VIL egentlig ikke krangle med Jon. BÅDE fordi vi er ENIGE om mye - OG fordi jeg er gammal Bing-fan! Jeg lurer påom jeg egentlig er mer enig med Bing enn Jon er sjøl?

Bibliotek mellom stjernene

Først, fordi jeg er Science Fiction-gutt. Og født så tidlig atjeg godt husker da DobbeltPersonen "Bing&Bringsværd" NESTEN gjorde SciFi litterært respektabelt. For FabelProsa har alltid vært sett på som litt sånn mistenkelig, subversivt, vulgært og tvilsomther i landet (som meg?).

Men så kom B&B med en flom av spennende EgneBøker og strålende oversettelser, FjernSynsStykker og mye anna gildt. (Jeg kjøper og gir bort antologienederes hver gang jeg finner dem.)

Seinere blei denne Siamesiske SF- tvillingen delt i to. Og Jon-parten laga en serie som jeg har lest for alle døtrene, og nå ser fram til å lese for barnebarna:

1.Azur. Kapteinenes planet
2. Zalt. Dampherrenes planet
3. Mizt. Gjenferdenes planet
4. Tanz. Gåtenes planet

Dessverre kommer dette på trykk etter jul, for dette er supre gavetips! Men noen pakker skal kanskje byttes? Og det kommer jo bursdager framover. For dette er bøker alle DataFolk godt kan gi bort til avleggera sine - oglese sjøl samtidig.

For Bøkene handler om InfoSamfunnet! De forteller om Stjerneskipet Alexandria, et veldig bibliotek iverdensrommet (oppkalt etter gjett hva!).

Som seiler fra planet til planet og løser problemer. Og løser dem, ikke med vold, men med de riktige bitene informasjon. En fin måte å lære unger om Infosom samfunnets største rikdom og
problemløser.

Alexandria viser hvorfor jeg digger Jon, og hvor Jon tar feil.

Avgift på Papyrus?

For Kulturmennesket Bing har sans for de lange linjer - og her trekker han dem tilbake fra vår tids DataRevolusjon til biblioteket i Alexandria. Og Gutenberg.

Med rette! For Gutenbergs revolusjon var MYE likere Internetts gjennombrudd enn de fleste forstår:

- PRISEN på Informasjon sank plutselig voldsomt.

- Info blei TILGJENGELIG for mange flere.

- Det åpna for REVOLUSJON i litteraturen og vitenskapene.

Biblioteket iAlexandria derimot, var samla gjennom århundrer med svære investeringer av penger og arbeid. Bøker KOSTA dyrt! Men derfor blei det FÅ av dem - og En brann kunne utslette store deler av Vestens Visdom.

Hva med EKSTRASKATT på papyrus i Alexandria? Så bøkene blei ENDA dyrere og færre, og EN pyroman kunne ødelegge ENDA MER?

Jon er begeistra for DataRevolusjonen som SPRER Info. Men nå vil han plutselig ha ei avgift som gjør Info DYRERE!

StraffeSkatt På Gutenberg?

Men ville vi, på Gutenbergs tid, be om EKSTRAAVGIFT på PAPIR og TRYKKSVERTE ("lagringsmedia")? Eller på trykkemaskiner?

(I Norge har vi en forkunstnera svært bra kopibetaling gjennom KOPINOR. Men den bygger ikke på betaling for BLANKT PAPIR. Betalinga innkreves NÅR Åndsverk kopieres, og det er no anna,)

Lydavgift på harddisker vil etter KulturDepets modell koste kanskje 2 000kr pr ny, liten PC. Altså TUSENER av PCer FÆRRE på Skoler ogBibliotek. Det rammer "stjerneskipet Alexandria", Jon!

Jon er Kunstneras mann. Sjef for Norsk Kulturråd! Han er redd for at kunstnera skal miste levebrødet p.g.a. TJUKOPIERING på Nett.

Altså AVGIFT på DataUtstyr. TIL kunstnera!

Men her skjer'e flere rare ting:

Ta fra de fattige?

Fx ska'kke ALLE kunstnere FÅ av disse penga. Deptet foreslår LYDAVGIFT til MUSIKK. OK, signe dem - men hva med oss forfattere?

Og filmfolka, malera og fotografene?

Skal vi som skriver, kreve en EGEN litteraturavgift - på printere, kanskje? Og malera fx en avgift på skjermer? Detta blir veldig rart.

Mere rart: Penga som skal gå TIL kunstnera, blir først tatt FRA kunstnera!

Som forfatter må jeg ha harddisk. Så må jeg betale MER for redskapen min - for å støtte meg sjøl?

Mest pussig er at denne LYDAVGIFTA som skal hjælpe MUSIKERA, kan ramme ikke-kommers, fattig musikk aller MEST! Fx folkemusikere som selger EGNE CDer i små opplag. Nettopp hjemmebrent- CDene deres, kan bli 50% dyrere!

Det er jo som å støtte malera med avgift på lerret, pensel og maling?

DataPol'ti Tar oss ...

Jon er JURIST. Proff i RettsInformatikk, og en ledende kapasitet i Europa! Jeg veit det, for jeg har skrivi artikkelen om Bing i NorskBiografisk Leksikon ...

Jussen gjør ham bekymra, og det han tenker her er ÅSSÅ i utgangspunktet bra og fornuftig: I svaret til Tron i PCW 13, peker Jon påat et rettssystem for betaling for kunst på Internett MÅ vi ha. Mendet KAN bli svært DÅRLIG:

For mektige krefter vil ha sjekk på hver eneste kopi som blir til når vi henter no fra Internett. Menåssen skal de få til det?

Da må de bl.a. kontrollere veldig mye av trafikken, og vil registrere en masse personopplysninger om oss.Og det liker ikke Jon!

Jon er åsså bekymra for at vi kan MISTE rettigheter: Retten til å lage private kopier av ting vi har kjøpt. Og jeg vil legge til:

Lånerett på bibliotekene, sitatrett for journalister osv osv.

Ja. Jeg har sagt det før: Lytt på Jon Bing her.

Et vern mot noe VERRE?

Jeg veit om andre, ikke så kloke jurister som ikke skjønner at dette er skummelt. (I.M. Sunde, juristen som er datasjef i Økokrim, virker likeglad når detgjelder personhvern.)

Og så svarer Jon Tron: DENNE dårlige utviklinga vil jeg prøve å UTSETTE med å støtte Lydavgifta ISTEDEN.

For da blir det mulig å få inn penger UTEN all denne skumle registreringa.

Ja - svarer jeg: Vi MÅ slåss for et ENKELT betalingssystem UTEN omfattende personregistrering, Men ...

... Problemet er at DENNE løsninga er UMULIG, Jon!

FORDI, som jeg sa i PCWorld 11 2000 (Under Steinen 84): Utviklinga av DATALAGRE følger MOORES LOV. Hvilket - på norsk - betyr TOgangern:

Kapasiteten dobles på 1 til 3 år.

La meg forklare dette med enda et eksempel:

Flere kroner enn atomer?

Da fattern og jeg kjøpte den første kassa til en RASENDE billig pris av noenogtretti tusen i 1985, hadde vi 2 flopp-flopp diskermed 256 k hver.. (10 meg harddisk ville kost over 10 000 ekstra,)

Hadde vi da fått ei bitte lita lydavgift - fx 0,15 øre pr BIT. Så hadde det gitt oss et lite ekstrautlegg på Kr 2,50 pr floppy. 5 krmed en i hvert PC-høl. Usynlig, når PC + printer kosta nær 40000.

Men idag ville en PC med 2 gig disk - kosta 2 millioner Kr.! Det GÅ'KKE med avgifter som DOBLES HVERT ÅR! Det er ELEMENTÆR MATEMATIKK! Uansett hvor lavt du STARTER, så ENDER du med å kreve MERE KRONER ENN DET FINS ATOMER I UNIVERSET!

SKJØNNER ikke den gamle DataGutten Jon det?

Jeg tror EGENTLIG han skjønner'e ... For Jon er VELDIG halvhjerta når han skal forsvare avgifta. Han sier IKKENO om at den er BRA.

Men mer om at alternativet er VERRE. ... og det oppfatter jeg som at Jon syns dette er kinkig og oppfatter seg som klemt.

Jeg tror det kommer av at han Tviler I Sitt Hjerte! For Jon er gammal NERD. Klart han kan 2-gangern!

Men kanskje problemet er at han er et renesansemenneske? Interessert i det meste, med stor intellektuell bredde?

Alle Jons Hatter Slåss!

Jeg ser Jons problem sånn:

Jon har bohemhue med 60-talls langt hår. Og på det sitter det mange hatter! Kunstnerhatten, juristhatten, datahatten, og sikkert et par til.

Og nå slåss hattene så Jon ikke kan høre hva han sjøl tenker?

- Kunstnera må få penger! sier kulturhatten. - Juridisk ordning! roperJussHatten.

- Hmm, vanskelig teknisk, mumler DataHatten. DataHatten blir overdøva.

Derfor gjør Jon to viktige FEILSUTNINGER om data:

1) Han ignorerer Moores lov.

2) Når han spår om framtida, tror han på PLANENE og ØNSKENE til storselskapene. De SIER de skal ha kontroll, så det FÅR de, sier Jon. Enda de ikke har fått til no i praksis.

Men han undervurdere den VIRKELIGE utviklinga, flere timillioner brukere av Napster fx. Dette ER praktiske erfaringer.

Jussen og TyngdeLova

Så Jon og Tron er enige om ...NESTEN alt: Strålende kulturelle muligheter med Nettet, farenfor dårlige regimer som tvinger fram masse registrering, vi trenger en enkel ordning som skaffer kunstnera gryn.

Men vi ER uenige om EI SAK: Jon tror jussen kan DIKTERE Data- og NettUtviklinga. Tron tror ikke det.

Jon, med sans for både HistoriE og gode historiER, kan sikkert den berømte (sanne) historia om den amerikanske delstaten som med lov bestemte at tallet Pi = 3.

Men den gikk ikke! For når fysikkens og matematikkens lover støter sammen med statens, så taper juristene.

Jon VEIT at sjøl om POLITIKERA kan være så dumme at de tror at de kan vedta at PI = 3, så GÅR'E IKKE! DERFOR er det umulig å bygge en overføringspolitikk på avgift på Moores lov - og ikke fordi Tron er "sur på avgifter" eller no sånt.

Hvis vi blir enige om det, kan vi komme videre, og leite sammen etter BEDRE løsninger både for Nettet og Kunsten!

tron øgrim