Forsida Steinen 99 - LinuxVår?
...TRON ØGRIMS HEMMELIGE DATASTED...

LinuxVår?

Det SMELTER ute i Oslo ...
Og mens Dot.CONCene smeller i bakken,
her er noen tekn på at utviklinga
går framover uansett:
AFTENPOSTEN rapporterer om
ET NYTT HØL i MS Internet Explorer

(NB NYTT fordi et enkelt
søk på Nettet viser
mange GAMLE HØL og andre
rare skandaler rundt
Hemmeligheter
Kundene Ikke
Får Vite Om i
MS-programvare ...)
Rimelig nok begynner
enkelte "Store Aktører"
å reagere på det - sjekk
fx denna Pekern til Der SPIEGEL

(hvis du leser tysk!)
hvis ikke, handler'e om
at Bundeswehr - Den Tyske
Hæren - nå FORBYR! MS-Windows
til internt bruk, fordi
Sjefene trur det kan
brukes til USAnsk SPIONASJE -
("Med MS kan vi likegodt
ha konferansene våre
i Langley" sier de)
(Langley er hovedkvarteret
til CIA, det Internasjonale
Hemmelige Politiet til USA)

Norge, nå:
STATSKONSULT
kommer med
en RAPPORT
om bruk av

LINUX I STATEN

VG og DIGI
sier at Statskonsult
er "Begeistra for Linux" -
mens ComputerWorld
og noen av de

Hardeste LinuxNerdene
jeg kjenner, syns at
rapporten er "lunken"
fordi den sier MS har
"funksjonalitet og
integrasjonsmulig-
heter" som Linux
mangler. TØs mening:

Rapporten er i
all hovedsak meget
BRA for Linux, fordi
den UnderStreker
at det er mange
GODE grunner til at
Staten bør bruke L
MER, bl.a. fordi
Staten kan SPARE
på det og bli MINDRE
avhengig
av ET Monopol -
og at L
BØR Brukes
i SKOLEN!

At Linux har trøbbel med å slå ut
MS på PCen til "vanlige brukere"
sier LinuxBransjen sjøl - og den
jobber hardt med å rette det opp!
At StatsKonsult ser det samme, må
ikke forbause noen. Hovedsaka er
at StatSkonsult VIL at Staten
skal bruke MYE MER L! Så BRA!

Nye og Gamle Steiner

Fix linken din, for NÅ
NYE STEINER på www.steinen.net!
De Gamle Steinene (1 til 96)
ligger fortsatt på www.dinside.no/steinen/.

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

2001-03-30


DENNE UKA: Fly, Hoteller og Internett!
Tøgrim var FORBANNA på HOTELLER i 1998, fordi at han var vant til at de ga tilgang til PornoTeVe, men IKKE Internett - og på FLY, fordi han hadde FLYSKREKK, men ikke TELEFON og NettTilgang! Men åÅssen står'e til i 2001? Det svarer TØ åsså på - KANSKJE ...

Neste uke: STEINEN er 5 år - og 100!
Vi feirer HUNDRE Steiner! Altså 100 FORSIDER med Aktuelle (hm. ja!) Kommentarer, og OVER 100 NØTTER med lange VisDomsOrd For Evigheta om alt fra NettBørsen til Skolene til Science Fiction. Og det er LITT over 5 år sida vi starta! TID FOR SjølSkryt!

Forrige Uke: Spørsmål til BarneOmbudet - svar fra ANDRE
I FEBRUAR spurte vi Trond Waage hva han MENTE med at han ville PÅBY BarneFilter på Skole- Biblioteks- og HjemmePCer? Hva slags FILTRE - hva slags Demokratisk Kontroll? Her er SPØRSMÅLA TW IKKE har svart på - med kommentarer fra G. Hannemyr og A. Ericson!