Forsida Steinen 97 - Netcoms KontantKort ULOVLIGE?
...TRON ØGRIMS HEMMELIGE DATASTED...

Netcoms KontantKort ULOVLIGE?

Tilbake i Das VaterLand? ...Uha!

Leser i Nettavisen at den Uhyggelige
ØkokrimHackerFienden I.M. SUNDE vil
ha Netcoms KONTANTKORT ULOVLIGE.

Dette bekrefter intrykket vi
lenge har hatt av at Sunde (hun som
beslagla LADERN til Jon Johansens
Mobb osv. etter ordre fra USA)
er prinsipielt for å forby ALL
ANONYM kommunikasjon.

Grunnen til å kreve forbud mot
KontantKorta, er iflg. Sunde at
"svært mange kriminelle bruker
nettopp NetComs kontantkort-
tjeneste til å ringe anonymt",
og "regelverkets intensjon er
at teletilbyderne skal kjenne
identiteten på abonnentene sine.
Dette er ikke tilfelle her."

Men poenget er at:
1) I over 100 år har vi
hatt telefon i Norge, uten
at samtaler kunne spores så
lenge det ikke blei gjort sær-
tiltak hver enkelt gang (eller
mot hver enkelt abonnent) Ikke
har politikera eller juristene
(eller vanlige folk!) KREVD
at politiet ALLTID skal
kunne snuse, heller!

2) TELEFONAUTOMATER har i
hele min og Sundes levetid
vært FULLSTENDIG anonyme,
UTEN at noen har krevd at
folk må identifisere seg
(signere en protokoll? avgi
fingeravtrykk? bli fotogra-
fert?) for å FÅ LOV å ringe.

3) Sunde vil altså INNFØRE
et prinsipp som aldri har
VÆRT DER FØR: Vanlige
borgeres PLIKT til å
ALLTID være registrert
når de ringer,så Sunde
ALLTID kan sjekke ALLE!

Det er tull at det
rammer kriminelle. Om
Sunde får sitt uhygge-
lige forslag gjennom,
bestiller bandittene
anonyme KortMobber fra
land der de er lov, og
ringer i Norge på dem.
Sunde rammer vanlige
norske borgere.
Sunde arbeider ut fra at
ALLE er potensielle
forbrytere en gang i
FRAMTIDA, og derfor
må overvåkes på
forhånd. Dette er et
juridisk prinsipp som
brukes i autoritære stater
som undertrykker sine borgere.

Det er vel kjent at hun vil
ha samme prinsipp på Internett.
Bl. a. vil hun ha legitimasjon
og registrering på NettKafeer.
Jeg har i 2001 sitti på
NettKafeer i 7 land ...
blant dem de autoritære
statene Vietnam og Laos,
OpiumsDiktaturet Kampuchea,
gangster-ridde Thailand,
og Sri Lanka, som er i
borgerkrig! INGEN av dem
krever at jeg registrerer
og legitimerer meg på Kafe.
Men Sunde vil at jeg skal
det i NORGE. Samme NettRegime
som jeg i farten bare veit om
en stat som prøver å praktisere:
Kina. Gratulerer med selskapet!

IM Sunde er ikke fascist.
Men kontrollene hun krever
for Mobb og Nett, peker i
fascistisk retning, sjøl
om hun ikke forstår det.
IM Sunde er en trussel mot
borgernes rettssikkerhet
i Norge. Hun må fjernes.

Hanne Harlem, som (til nå)
har støtta Sundes utspill,
truer åsså rettssikkerheta.
En sånn JstsMnstr kanke
Norge ha. Harlem bør gå!
(Med takk til mange innlegg
efn-lista som jeg har
stjælt Info og Poenger fra!)

FARVEL til DinSide

Fra og med IDAG ligger NYE STEINER på Vårt Eget Nettsted www.steinen.net. Vi sier et vennlig farvel! til DinSide, ei god NettAvis vi har fått mye hjelp av. De Gamle Steinene (1 til 96) ligger fortsatt på www.dinside.no/steinen. Mer om dette kan du lese HER

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

2001-03-16


DENNE UKA: Norsk Strøm Styrt fra München?
Vår Gjest Denne uka har erfaring fra StrømStyring i HORDALAND. Ut fra det tror han at CaliforniaLiknende StrømStanser kan skje DER åsså ... og FriMarkedet kan føre til at strømmen blir solgt ut av landet! Sjekk hvorfor økonom og RVer Torstein Dahle mener det!

Forrige uke: FRAMGANG til TILBAKEGANG?
TOEGRIM (som han heter på NettKafeer der det ikke er æ ø å) har vært i det Vakre, Vennlige og Fattige LAOS. Der grubla han på hva som skjer når årtusengammal Kultur kolliderer med moderne Tekno - enten det er i form av Bomber eller Heroin eller InterNett ...

Neste uke: Veit BarneOmbudet hva han snakker om?
Vi har bedt Barneombud Vaage forklare oss hva han egentlig MENER: VIL han virkelig PÅBY barnefilter på HjemmePCer? Kan han GARANTERE at filteret hans ER effektivt mot Stygg Porno, og IKKE kutter Stygg feminisme og radikalisme? Sjekk og se om han svarer!