....bedre under en stein en ikke i
det hele tatt...
...TRON ØGRIMs HEMMELIGE DATASTED...

INTERNETT og den 3. VERDEN?

På Internett ær'e bare VÅRSJ RIKE som har RÅ til å bruke all Infoen (eller vrøvlet)...ikke sant?

Sant...hvis vi ser på nettet IDAG. Der er am'rikanera og reserveam'rikanera (Kanada osv) og NORDMENNA! (Og vi er FORFERDELIG rike, i verdensmålestokk.) Så Inett er Ikkeno for SØRdamene. Ikke sant?

HISTORISK SETT - kunne du sagt det samme om BOKTRYKKERKUNSTEN. Hvor mange fattige bønder hadde Gryn til å kjøpe GUTENBERGS BIBEL? Og AVISENE. Hvor mange Fattigfolk kunne abbonere på Norske Intelligentssedler? Likevel...Betydde trykkpressa Bøker i alle Bondestuer og Aviser hos alle Arbeidere...ETTER NOEN ÅR. De rike kjøpte FØRST. Det Betydde i NESTE OMGANG Billige Bokstaver til ALLE.

INGEN teknologi i historia til nå har produsert så Billige Bokstaver som Internett. Kan Nettet åsså bli For Jordas Fordømte? Fx i INDONESIA mener noen det...
Sørs framtid er Menneskehetens framtid. Så det blir Mer Sør her Under Steinen - for dere som følger med!

Denne sida kommer i ny utgave hver eneste onsdag klokka 27.62.24. Neste gang er 29 Mai
Layout og html-koding: Gatas Parlament

1996.05.22


Denne uka: SLUMMEN I LIMA!
Vil Den 3. Verden TAPE eller VINNE på datarevolusjonen? Kan noen land i ET STORT SPRANG hoppe over vårt århundres teknologi og gå RETT PÅ neste århundre?

Neste uke: NORSK STRØM!
Denne uka er Tøgrim i Trondheim og Snakker om Strøm - vi feirer det med et STORT INTERVJU med ANDREAS HUMPLAND om det VILLE OG VANVITTIGE nye strøm-markedet!

Forrige uka: PostJOBBENE?
PostKONTOR, postBUD, hele gammalPOSTEN i fare - og hva kan postFAGFORENINGENE gjørra? #2 i vår Sosiale Serie om Post-Post- Samfunnet,