nr 90

Nettistans STØRRELSE II (januar 2001)Sommern 2000 blei jeg fasinert av det irske konsulentselskapet Nuas statistikk for hvor MANGE som er på Internett!


Jeg satte meg i et par uker og prøvde å finne ut hvor STORT Internett var, og hvor stor NettVeksta vil bli framover.

Nøtta om Det kom P(å)P(apir) i PCWorld sist høst og blei lagt Under Steinen i forrige uke (Nr. 89)


Åssen har det gått med Nettet etterpå?

Åssen traff spådommene mine?

Og hva spår jeg NÅ?

Les videre og se!

(Ny Nøtt, lagt ut Originalt Under Steinen 90 For Første Gang 2000-01-26)


Nye NettStørresesSpådommer ved årsskiftet 00/01

I august 2000 leste jeg Nuas statistikk for JUNI 2000 - som summerte opp antall NettNeser (=NN!) i Verden til 332 millioner - og korrigertemed hva jeg sjøl visste og anslo. Jeg tippa derfor tallet til mellom 350og 380 mill.

(Sjølskryt:) TØ gratulerer Tøgrim!

Det va'kke så verst - skal vi tro Nua. For deres taller
2000 aug: 368,5
2000 sept: 377,5

Ettersom alle NN-VerdensTalla til Nua er undertelt - særlig pga. at mangeav landas statistikker er gamle - er 370 til 380 mill for august (mens jeg skreiv)ganske sannsynlig. Det mest realistiske tallet ligger nær mitt øvreanslag.

Hvor Mange Nettianere ved ÅrsSkiftet?

Nuas NYESTE statistikk - fra NOVEMBER 2000 - er på 407 mill NN.

Rundt 30 land har over 1 million NettNeser - 11-12 land har over 10 millioner.

Hva betyr det for InterNettLands størrelse ved (det "virkelige" Tusen)ÅRSSKIFTET 00-01?

Igjen er Nuas tall BETYDELIG undertelt. Fordi:

- Over halvparten er tall fra JULI 2000 eller eldre. (Julitalla kom stort sett med for første gang i resultatet fraseptember.)

Bare for 25 land er talla NYERE enn juli 2000. Av dem er de viktigste USA, Japan, Brasil, Russland, England, Tyskland, Italia, Spania, SørKorea, Australia. Ellers i Asia er New Zealand, HongKong og Singapore med, i Europa Norden (ikke Island), Baltikum, Belgia, Nederland, Irland, Østerrike, Sveits.

Ei kjerne av tunge NettLand er altså med ... MEN: svært mange mangler åsså, bl.a.:

Kina, Indonesia, India, Pakisan, Filippinene, Malaysia, Thailand, Taiwan, Tyrkia, Frankrike, SørAfrika, Canada, Mexico, for å ta noen av de aller største. Andre viktige land som mangler er Egypt, Israel, Hellas, Portugal, Polen, Ungarn.

Samla sett er dette Nettland som SIKKERT har hatt ei vekst etter juli 00 på over 10 mill brukere ... minst.

altså + 10 m.

Nua deler inn verden i 6 soner: Afrika, Midt-Østen (med Iran og Israel),Asia, LatinAmerika, NordAmerika, Europa.

I Afrika og Midt- Østen er det INGEN nye tall etter juli, i Latin-Amerika BARE Brasil. I Asiaog ØstEuropa mangler nye tall for alle de mest tilbakeliggende NettLanda og flere andre store NettLand. Mange av talla som er NYERE enn juli, er dessuten fra august og september.

Veksta i Internett i mange av de mest tilbakeliggende NettLanda er ekstra sterk. Dessuten er noen av dem temmelig sikkert undertelt (jeg har mistanke til Iran og India, dessuten kommer det gjentatte meldinger om at flere millioner er oppe i Indonesia (4 millioner er de høyeste pressetalla), der Nuas NN-tall er under 1/2 million).

Altså + minst 10 m. til for det.

Etter November var det dessuten 1 (2?) månter til årsskiftet. Nuas statistikker ser ut til å gi eiNettVekst i Verden på mellom 12 og 15 mill i måneden ... altså minimum (øyemål) 13 mill.

Dvs + 13 m. til!

Gir ved årsskiftet:
Minimum 407 + 13 (desemberVeksta) + 20(?) = 430(?)

Så jeg sier: (lavt) 425 - (høyt?) 450.

Det blir mellom 7% og 8% av Verdens Neser.

Jeg trur egentlig det høyeste anslaget er nærmest denne gangen åsså.

Talla er av ulik kvalitet, så vi ska'kke kløyve håra alt for langt her - men. Øyemål!

Jo da, Internett på Mobb KOMMER!

Det aller mest lærerike ENKELTtallet på den nyeste Nua-statistikkenhandler om JAPAN.

Nuas VerdensTall vokser med 103,5 millioner (avrunda) fra mars til November - på 8 månter (no som svarer til atei vekst på 12 til 13 millioner i månten grovt sett kan værerealistisk). Men det er jo altså noe tilfeldig hvor fort veksta fra månte til månte er på Nua-statistikken, så lenge tallakommer inn i ulikt tempo fra ulike land.

Men det JAPANSKE tallet vokser ALEINE med 11,5 millioner fra FORRIGE gang det er registrert i mai. Altså på et halvår.

Fra mars til mai 2000 gikk det åsså fram med 4,5 millioner. 17,5 millioner siden mars! PÅ Nuas statistikk gir det nær 17% av hele veksta i VERDEN siden mars!

Til sammmenlikning vokste Japans Internett fra

mars 98 til 99 fra 12 til 15 mill, vekst 3 mill
mars 99til 00 fra 15 til 21 mill, vekst 6 mill

Nå: 17,5 mill på 8 månter! Over 20 mill i året 2000!

Det som skjedde i mars 2000 var sjølsagt at de nye ImodeMobbene - Internett-mobilene som er en generasjon mer utvikla enn våre WAPer - kom på markedet.

WAP har som kjent ikke vært noen stor suksess.

Men det Japan beviser, er at det skyldes IKKE at folk er mot Internettpå Mobben! Japan viser at når tjenestene er GODE NOK, kommer massetilstrømninga.

Imode har brått brakt Japan opp blant de fremste 20 NeseLanda på Internett. Det er ei stor sosial forandring av Nettet ...

Og dessuten etvarsel om at Imode vil bety FLERE sånne store sprang, når ANDRE land når Japans MobbTeknoLogiske Nivå.

Kort sagt: Raskere Nettvekst Kommer!

BEST på Nettet?

Skal vi tro Nua, har 4 land nå over 50% dekning av NettNeser pr. Capita (som jeg forkorter til N-N, i motsetning til totaltall, NN).

Og best er (o skam!o skjensel!) SVERIGE, med USA på 2. plass, og Oss og Island like etter.

Ettersom talla derfra er eldst, tror jeg ISLAND egentlig er først.

Ellers vil både vi og svenskene - og etterhvert andre europeere og asiater - dra fra USA, fordi ImodeMobber kommer i vanlig bruk hos USAnera først LENGE etter resten av Verden - .

13 land har over 40% Internett pr. Nese, rundt 30 har over 20% - de er i det jeg sist juli kalte InterNetts Sosiale FørsteDivisjon.

Mest oppsiktsvekkende er JAPANS sprang fram i 30%-klassen. For et år sida lå Japan pålinje med Italia og så vidt foran Tyskland og Frankrike. Nå har landet gått forbi og begynner å lukte på det mest NettUtviklastore europeiske landet, England. Bevis på ImodeMobbenes sosiale gjennomslagskraft!

HongKong gjør et tilsvarende voldsomt sprang, 22% mel N-N siden juni (!), helt opp mot 50%, like bak de 4 første (det kan skyldes ulike målinger, men tyder uansett på at Hong Kong ligger blant de aller fremste N-N-områder i Verden.) (Sør)Korea har gått forbi alle store europeiske land (som har mye høyere levestandard) og lagt seg på nær 35%, foran England.

På den andre sida ligger Tyskland og Italia fortsatt lavt - under 25% N-N - og NB! det er fersketall! - etter fx Taiwan og Irland og på linje/ med Estland og (angivelig?)Slovenia.

Denne tendensen bekreftes av at Spania fortsatt ligger under 15% og altså ikke no særlig foran mye fattigere land som Slovakia, Latvia ogUrugyay. (Noen rapporter hevder at Polen, Ungarn og Tsjekkia faktisk er oppe på det samme N-N-nivået.) (For Portugal har vi ikke nye tall, men det er ingen grunn til å tro at Portugal har tatt igjen Spania.)

Dette bekrefter inntrykket at TRE ledende geografiske sentra i den Sosiale NettUtviklinga:

+ NordAmerika
+ Skandinavia og Nederland (Sveits, Østerrike og kanskje England følger tett på)
+ØstAsia med Singapore, Australia/New Zealand

- mens "kjernelanda" i EU og SørEuropa henger etter den aller første gruppa.

Jeg tror at alle landa i denne første gruppa skrubber opp i over 50% N-N i løpet av 2001 (seinest 2002 ...) -

- og etter det tipper jegat det kommer et SKRED av sosiale omlegginger, NettBank, Statlige NettLøstninger, Ehandel osv. som gjør at HELE samfunnet blir kraftig reorganisert innen 2003-04.

Land UTEN Internett:

Jeg var nettopp en måned i Sri Lanka, et land som ifølge statistikkene ligger svært lavt.

I småbyer jegvar innom med turisme, var det alltid lett å finne NettKafeer. Prisene varfor høye for vanlige arbeidsfolk. Men på den andre sida visste folkjeg snakka med godt hva en PC kosta og hva Internett er.

Jeg hører det samme om NettKafeer fra folk som har reist i Tanganyika ("fastlandsdelen" av TanZania) høsten 2000: Der det er turister, er detnå InterNett.

Ny statistikk over de mest tilbakeliggende NettLanda mangler altså ... men jeg er sikker på at tendensen til atdet dukka opp "litt til noe" Nett styrka seg omtrent overalt.

Ifølge ei melding skal det nå være åpna ei InterNettKafe i Bagdad. Stemmer det, er Nettet IKKE (total) forbudt i Irak. Tallet på stater med NettForbud er i så fall bare 3.

I fjor sommer sa jeg at Internett "i praksis ikke til å fåtak i, i kanskje 15 land (men det kan være færre)." Jeg vil justeretallet ned til under 10 land (internasjonalt anerkjente sjølstendige stater) - og kanskje bare 4-5.

SPRÅK på Nettet

Her er mitt reviderte GrovAnslag 15.januar.

Nettspråk i millioner brukere - de over 10 mill:

Engelsk 210
Japansk 40
Kinesisk 39 *
Tysk 25
Koreansk 17
Fransk 15 *
Italiensk 14
Spansk 14 *
Russisk 12 *
Portugis. 11
Nederl. 9

(* ekstra usikre tall.)

Slå sammen dansk+norsk+svensk og du får 10 mill - som ville tatt 10. plassen ...

JA, engelsk BLEI forbigått av alle deandre NettSpråka tilsammen høsten 2000. Nettet er nå MEST IkkeEngelsk, og sånn vil det forbli i framtida.

(ImodeMobber - vil dessuten kanskje bety at de andre tilsammen nå drar enda fortere fra engelsk, se nedafor.)

Kommende NettStorMakter

Har kinesisk passert japansk? Kanskje ... men kanskje ikke! JapanskNettets ekstraordinære sprang framover bygger som sagt trolig på ImodeMobbene, og UTEN dem ville KinesiskNettet temmelig sikkert vært større enn JapanskNettet nå.

På den andre sida kan JapanskNettet kanskje tilmed dra fra kinesisk ei stund, tilImode by'ner å slå i Kina. Men KinesiskNettet er DØMT til å dra fra JapanskNettet i løpet av et år eller to.

Spansk, russisk og portugisisk Nett går kraftig fram. Passererde italiensk - og kanskje fransk? i løpet av året? (Eller ligger fransk
egentlig vesentlig bedre ann enn på Nua-statistikken viser pga. gamle tall?)

(Spansk og fransk er trolig undertelt her - spanskbrukere i USA fx! - mens fx italiensk og skandinavisk-nederlandsk har mye nyere og sikrere tall.)

Spansk mangler ei årntli NettStorMakt til å DRA SpanskNettet. Var den der ville spansk SNART være Nettets 4. største språk. Men foreløpig kan MANGELEN på ei sånn NettStorMakt kanskje tilmed føre til at portugisisk for ei tidblir større?

Ifølge noen nyheter er det riktige tallet brukere i Indonesia 4 mill. Hvisdet stemmer, er brukera av malayisk (bahaisa indonesia + nasjonalspråket i Malaysia) oppe i 5,5 til 6 millioner, og et av de allerstørste språka på Nettet.

En annen mørk hest er Hindi/Urdu (evt andre indiske språk).

For HVOR MANGE har EGENTLIG tilgang i det kaotiske India (og det enda mer kaotiske Pakistan?)Og hvor mange av dem bruker EngelskNett, mot hvor mange som Netter på sine egne språk? (Hvis noen av DERE har info om det, så SKRIV til Steinen!)

Som nevnt i prognosen sitert i Nøtta fra august 2000 skal arabisk bli etstort NettSpråk i 2001 - men vi har foreløpig ingen nyere tall somkan bekrefte den utviklinga ...

Polsk, thai, tyrkisk er andre NettSpråk det er verdt å ha et øye på, og i løpet av et år eller 3: filippinsk, vietnamesisk ...

Merom Nettets Størrelse ...

Nettets Størrelse måles som kjent ikke bare i Neser:

- sist sommer meldte vi om anslaget over NettSIDER (500 milliarder?)

- nå har vi et nytt anslag over antallServere:

100 millioner!

Opp fra 44 mill ved årsskiftet 98-99 til 70 mill for et år sida.

(Kilde: Telecordia 2001-01-05)

Telecordia anslår tallet på Nett(Bruker)Neser til 350 mill. Her ernoen flere av deres statistikker.

Flest servere:

1) USA
2) Japan
3) Canada
4) England
5) Tyskland
6) Italia
7) Australia
8) Nederland
9) Frankrike
10) Taiwan


Flest servere pr. Nese:

1) USA
2) Finland
3) Island
4) Canada
5) Norge
6) Sverige
7) New Zealand
8) Nederland
9) Hong Kong
10) Australia


Raskest voksende nasjonale domener:

1) is (land)
2) hk (Hong Kong)
3) cl (Chile)
4) at (Østerrike)
5) ar (gentina)
6) pl (Polen)
7) ee (sti)
8) my (Malaysia)
9) br (asil)
10) es (panja)

Raskest voksende Internett:

1) Island
2) Chile
3) Slovenia
4) Kina
5) Østerrike
6) Estland
7) Argentina
8) Polen
9) Spania
10) Malaysa

Raskest vekstrate siste måned:

1) Slovakia
2) Uruguay
3) Brasil
4) Indonesia
5) Italia

Spådommer ved ÅrsSkiftet

Tilslutt litt mer SpåDommer om NESTE runde:

Vi runder en 1/2 MILLIARD NettNeser FØRSTE halvår 2001!

10% tilgang i VERDEN før utgangen av året -

Mellom 5 og 10 land over 60% (kanskje flere ...)

Over 40 land over 40%(?)

Deretter skal det med den NÅVÆRENDE veksta ta 33 til 42 månter før vi runder 1 milliard - altså mellom våren 2004 og sommern 2005 ...

- Men ettersom de nåværende Offisielle Spådommene er at Digitale Mobber runder 1 milliard innen utgangen av 2002 (og jeg tror Imode slår hardt igjennom i de kommende 3 åra)

- og tallet på (faste) telefonlinjer er oppimot 1,5 milliarder (og jeg tror at (fast)telefon i stadig flere land AUTOMATISK vil bety Internett),

- og jeg tror sammensmeltinga mellom Nett og KabelFjernsyn starter for alvor nå,

- og jeg tror Nettets vekst vil AKSELLERERE, både i over 50%-landa og i BegynnerLanda,

GJETTER jeg nå at milliarden er i boks FØR utgangen av 2003 -

- og at 25% i VERDEN er oppe innen utgangen av 2005!

I samme periode vil dekninga i FørsteDivisjon begynne å stange i taket, og gå opp i (over!) 100%.

Og i 2010? I fjor sommer sa jeg at over 50% av Verden vil være på Nett.

Det æ'kke non grunn til å REDUSERE det tallet nå ...

(men dermed blei Tøgrim taus IGJEN, lukka kjeften (!) og tørte ikke helt SI hva han tenkte!)

(For MER Tøgrim-spådommer om NettIstans vekst, følg med på Steinene mellom 90 og 100!)

tron øgrim