Det foregår fortiden endel flyttingsarbeid på steinen.net som kompliserer ting en smule. Artikkelen du letter etter holder på flytte til denne adressen, men er foreløpig ikke ferdig med å rydde og befinner seg fortsatt under denne pekeren.


Under en stein i skogen - http://www.steinen.net/