....bedre under en stein en
ikke i det hele tatt...
...TRON ØGRIMs HEMMELIGE DATASTED...

BIOREVOLUSJON?

For de av dere som ikke jevnlig hører på det UFATTELIG intelligente og kultiverte programmet
SÅNN ER LIVET
hver dag, anbefaler vi å høre på I HVERT FALL den
29. juli 1996 kl 10 (og/eller) 22!

Da har nemlig Tøgrim en halvtime om muligheten for en stor, bioteknisk økonomisk revolusjon i DEN NÆRE FRAMTIDA!
Det interessante er at han drøfta sånne muligheter, som noe som kunne skje i UDEFINERT framtid, i boka "GRISEN FØR JUL" (1985). Sitat:

KANSKJE i vår livstid, men i hvert fall ikke mye seinere, kan vi forutsi to "fall"...som betyr at to hovedpillarer i vår kulturform faller:
- Storbyenes fall.
- Jordbrukets fall.
...De økonomiske mekanismene som kan føre til at jordbruket faller, er helt nye måter å produsere mat på. Dette vil komme som et resultat av den biologiske revolusjonen. Protein produsert av bakterier "på tank",
på grunnlag av oljesøl, treflis, storbysøppel?
De vitenskapelige gjennombruddene som skal til...er egentlig ikke spesielt fantastiske...Jeg er ikke kompetent til å spå om hvor langt vekk...(2 eller 50 år). Skulle jeg gjette, ville jeg tro at det ville
ta...overraskende kort tid. Men her har jeg vært forsiktig, så jeg VELGER å se på dette som noe som kommer "etter vår tid"."

Sitat slutt. Det viktige her er at magafølelsen min var riktig, mens det "forsiktige" hue var for konservativt. Konklusjon

Ting går fortere enn vi tror!

Denne sida kommer i ny utgave omtrent hver eneste onsdag klokka 22.42.35. Men vi tilstår at nå tar sola makta fra oss, så neste utgave er (kanskje?) Onsdag 7. august!!.
Layout og html-koding: Gatas Parlament

1996-07-28


Denne uka: kunstige SPRÅK!
Til ære for "DRØMMEN OM DET FULLKOMNE SPRÅK (som går for siste gang neste søndag!) og VerdensEsperantoKongressen DENNE UKA, der vi har en bit av hjertet (altså kroppen) vår, DESCARTES og Tøgrim om Språk og Virkelighet!

Neste uke: DE FATTIGE?
Hvem i Norge bryr seg om å skaffe datateknologi til de som IKKE er et HEFTIG marked? Artikkel lagt ut spesielt til ære for UNGDOMMEN (Norsk Målungdom og Sosialistisk Ungdom) som har invitert Tøgrim på SOMMERLEIRER onsdag og fredag den uka!

Forrige uka: 3000-tallets BOKSER!
UFATTELIG heftig skildring av ENORMT STORE MASKINER om (litt over) TUSEN ÅR! (NØRDEMAT! YEAH!)