Steinen 107 - VERDENS FØRSTE INTERNETT-PROGRAM
Under en stein i skogen

VERDENS FØRSTE INTERNETT-PROGRAM

Eller: Det handler MEST om MENNESKER, ikke om maskiner!

I august lanserte RV Norges (og, tror jeg, VERDENS!) første Internett-program.

Programmet er SKRIVI av - falsk beskjedenhet hindrer meg fra å si det! - (okei da: MEG!).

Tjugods Alt Samma!

Det betyr ikke at jeg har LAGA det sjøl. Det er laga gjennom diskusjoner mellom folk i OG UTAFOR RV (åsså folk som slett ikke STEMMER RV!) - takk til alle dem! -

og med en masse materiale som er STJÆLT fra andre datainteresserte folk!

Flere RVere er med i Elektronisk Forpost Norge (EFN), der det fins folk fra hele spekteret, fra blåeste høyre til det lyse- og mørkerøde venstre. Vi har utnytta diskusjonen der rått og hensynsløst, og brukt de beste ideene fra alle, i beste FrivareTradisjon!

Fra internasjonale debatter åsså. Richard Stallmans ideer, bl.a., svever over vannene ...

Programmet er VEDTATT av RVs Arbeidsutvalg. I sluttredigeringa hadde en viss ungdom med langt blondt hår en TUNG labb på åssen det blei. Han er nå dessuten RVs offisielle IT-TalsMenneske:

aslak@rv.no

BetaUtgave - skal diskuteres VIDERE!

Programmet er laga FORT, og det er lett å finne saker som kunne vært formulert BEDRE.

Likkavæl har flere svært erfarne og dyktige datafolk sagt til meg at de syns at det er (stort sett) bra, og vi har fått med det meste.

Det er jeg godt fornøyd med. Særlig fordi hensikta VAR at det IKKE skulle være fullkomment!

Målet nå var å FÅ IGANG EN DEBATT. Programmet skal DISKUTERES i tida ETTER valget, med sikte på å vedta et REVIDERT program - kanskje alt i 2002?

Denne diskusjonen ønsker RV å føre ÅPENT - med RVere, med folk UTAFOR RV, og gjerne med folk som er HELT MOT RV!

PartiPolitikk - eller DataPolitikk?

Alle lesere av Steinen - og alle UTAFOR RV! - er hjertelig velkomne til å kommentere programmet - og gjerne å kritisere det sønder og sammen!

Folk som er helt dønn uenig med RV er dessuten velkomne til å STJÆLE fra RVs Internettprogram og dytte inn gode ideer i SINE partiprogrammer -

- eller i programmer for Trekkhundklubben, Lærerlaget, Esperantoforbundet og Kvekermenigheta!

Ei personlig trosbekjennelse her:

On A Mission From God

+ Jeg stemmer RV. Jeg har vært med å skrive dette programmet for RV.

+ Men jeg æ'kke no "partimann" i betydninga at jeg vil at "mitt parti skal ha monopol på de gode sakene!"

Programmet mitt er det samma som Brødrene Blues:

Jeg er FØRST OG FREMST for at de SAKENE vi tar opp her, slår gjennom i Norge. Derfor stiller jeg opp for ALLE og hjælper ALLE, uansett syn, med å utvikle en bedre datapolitikk. Jeg har bl.a. vært i 6 av ungdomspartiene og flere stortingsgrupper ...

... og hvis AP eller SP eller Kystpartiet inviterer meg til å komme i DataProgramKomiteen deres, stiller jeg opp og hjælper til med diskusjonen så godt jeg kan.

Som kommunist er jeg MOT eiendomsrett på GODE IDEER!

Hvorfor InternettProgram (og ikke ITprogram?)

Et par kommentarer til kritikk vi har fått:

+ Noen spør om HVORFOR vi kaller dette et INTERNETTprogram, og ikke et IT-program, DataProgram (eller gud hjælpe meg for den hatefulle forkortelsen:) et IKT-program?

Svaret er at det er fordi vi er mest opptatt av MENNESKER.

Det fins en masse DataTEKNOLOGI. Men det som er viktigst POLITISK, er hva som skjer når MENNESKER kommer i kontakt med teknologien!

Og den største bevegelsen for å FORBINDE mennesker ved hjælp av teknologi i historia, og gi mennesker mulighet til å kommunisere med den andre sida av jorda og all verdens kultur, er INTERNETT.

InternettPolitikk = Menneskelig DataPolitikk.

Derfor!

Reaksjoner i pressa

Programmet blei lansert på ei pressekonferanse der RVs Store Sjef, Førstekandidat i Oslo 2001 - og nå, DataTalsPerson! - Aslak Sira Myhre var til stede sammen med Gubben Under Steinen.

Journalistene var stort sett veldig positive. Her er noen av dem: KLASSEKAMPEN

Intervju med den utmerka Eva Tønnesen i COMPUTERWORLD,

Her er et fint bilde av meg (og en eller annen Blond LinseLus?) i DAGBLA

NTB/NETTAVISEN

IT-avisen om BreiBånd VIDOY med Aslak Sira Myhre kan du klikke deg videre til på Dagbla!)

En skeptisk røst blant de andre, var min gamle venn Eirik Rossen i Digi.

Eirik nevner at programmet blei lagt fram på en pressekonferanse som DIGI ikke var invitert til. Til det kan jeg bare si at det skjønner jeg ikke, for jeg ba spesielt om at DIGI og EIRIK måtte inviteres, og fikk beskjed - samme dag! - om at invitasjonen var sendt. Vel, vel - jeg beklager at invitasjonen ikke kom fram, ihvertfall, for jeg skulle gjerne fått spørsmål fra ham der.

For Eiriks kritikk av InternettProgrammet inneholder mye som bør danne grunnlag for nyttig og interessant debatt.

Han finner noe positivt - særlig at vi tar opp Internett og Verdens Fattigste, og takk for det! - og han har ei setning der han understreker at RVs syn på kommunismen ikke må forveksles med de samfunna i Østeuropa som blei kalt dette.

En hederlig og ikke uvennlig kritikk. Men han syns det meste han leser er svakt.

Bl.a. kritiserer han RVs kritikk av Microsoft! Det skal jeg med glede komme tilbake til Under Steinen!

Men hans viktigste kritikk er at programmet er UREALISTISK, IDEALISTISK og bl.a. vil KOSTE FOR MYE. Eller, som Eirik Rossen slutter sin kritikk:

- Drømmen er herlig, men hvem skal betale?

DET er en kritikk jeg skal begynne å svare på straks!

Resten av denna intro'n blir en kommentar til det. Den er ikke skrivi til Rossen, men til ei RV-debattliste der programmet blei lagt ut og spørsmålet "for dyrt?" blei reist! Og jeg syns det svarer UTMERKA på Rossens innvendinger!

(under følger et Ebrev fra Tøgrim, sendt i august 2001:)

OM KOSTNADER FOR KRAVA I INTERNETT-PROGRAMMET

Noen av dere spør om InternettProgrammet blir FOR DYRT?

Fint at vi får opp en kostnadsdebatt!

Vi vil GJERNE ha den, og VI KAN VINNE DEN!

1) Skole

Noen sier at

+ 1 PC pr lærer og elev er FOR DYRT
+ Opprusting av alle landets skoler med trådløst Internett osv er FOR DYRT
+ Å legge ut skolebøker på Nett blir FOR DYRT
+ å satse på pedagogikk, sabbatår til lærere osv er FOR DYRT

svar a) Har vi RÅD?

VI HAKKE RÅD TIL Å LA VÆR:

Når unga skal jobbe med data hver dag i RESTEN AV SITT LIV, hva blir da MENINGA med ei skole der de IKKE HAR DET?

+ VI mener dette pga at ellers blir'e KLASSESKILLER;

+ KAPITALISTA mener det pga behovet for ARBEIDSKRAFT,

+ SKOLEFOLKA mener dette når de får diskutert det og skjønner at det er nødvendig for å gi alle elever like muligheter, og at FOR FÅ PCer lemper et stort ekstraarbeid over på lærera -

+ de ENESTE som ikke mener dette er en liten gjeng "sparepolitikere - vi må ikke bruke penger" på Tinget i H og DNA.

svar b) JA, vi HAR RÅD.

Landet flommer over av penger ... Statistisk Sentralbyrå har sagt at sånne innkjøp som PCer til skolene KAN vi gjøre uten at det "oppheter økonomien" osv.

Svar c) HVOR MYE koster 1 PC til hver elev?

ta antallet barneromper og gang med prisen på maskiner. Regn med at prisen på maskiner vil gå NED. En million barn, maskiner til 1000 kr, en milliard. Dette er svært billig på maskiner, men antallet barn er litt lavere, dessuten FINS det alt mange maskiner.

Et gammalt "samiztat-tall" noen folk laga privat i et dept i 1997 var 15 milliarder for VIDEREGÅENDE SKOLE (en maskin til hver).

Dette tallet ER FOR HØYT. Men halvparten er bare det som blei sølt bort på å reparere gifttunnelen til Gardemyra venteplass, så folk skulle komme ut på 18 minutter isteden for 32 minutter ... VI KAN BEVISE AT DETTE ER IKKE SÅ ILLE MYE.

Noen sier at Staten kan gjøre masseinnkjøp av maskiner og presse prisene ned. Eller viser til eksempler fra UNDP-rapporten (altså fra FNs Utviklingsorganisasjon, sjekk www.undp.org ) der land som Mexico utvikler spesielt billige skolemaskiner med LINUX.

Ok, men ...

Nåre gjelder maskinTYPER, skal vi diskutere det - fint - men vi bør ikke konkludere. Hvis/når vi kommer i posisjon til å være med på en politisk prosess der dette er brennaktuelt, må vi sjekke hva som er i handelen da, konsultere med de beste datafolka og ta stilling DA.

FÅ RV INN PÅ TINGET; og vi skal stille FORSLAG som kan tvinge fram årntlige tall!

Svar d) Mange andre VIL ha 1 PC pr elev:

Elevorganisasjonen, RU,SU, AUF, Senterungd, Unge H ... - og en mengde lærere, rektorer osv.

Svar e) Er vi DÅRLIGERE enn SINGAPORE?

Singapore har hatt målsettinga 2 elever på 1 maskin siden 90-tallet - og er et fattigere land enn norge.

Svar f) Trådløst Internett?

koster omtrent det samme å legge som kabelnett, men blir MYE billigere etterpå.

Jeg var på 3 skoler forrige uke, 2 planlegger alt trådløst nett! (Dere må ikke tro RVs Internettprogram er så jævlig futuristisk som det virker ... Mye av det vil snart se gammaldags ut!)

Svar g) Skolebøker på nett?

Alle skolebøker FINS som elektroniske filer. Hadde vi ei orndning med betaling til forfattere, forlag., ville det være LANGT BILLIGERE å distribuere mange av dem på nett!

h) Sabbatår til lærere og sånn?

Skolen har nå en jævla forgubbingskrise. Det går i retning stor lærermangel. Det kommer til å koste uansett - og det ække sikkert at fx sabbatår er DYRERE enn andre ting det blir nødv å gjøre.

2) Bibliotek?

Er det for dyrt
+ å ruste opp bibliotekene
+ å legge ut norsk klassisk litteratur på nettet
+ å gi pressestøtte til kvalitets-nettaviser osv?

Svar:

vi kan argumentere tilsvarende. Dette er bibliotekfolkas og skolefolkas krav for at vi ikke skal trappe bibliotekene NED!

Ellers er InternettLAGRING av kultur både billigere, tryggere og langt mer sosialt og demokratisk effektivt for folk, enn fx å la gammal film ligge å ose, ødelegges og kanskje eksplodere i ei brakke i Mo I Rana, som det nå skjer.

3) Linux i offentlig tjeneste?

Blir det FOR DYRT?

Tvert imot:

Her er det Mulighet for store BESPARELSER (lisenser osv) faktisk. Sjekk: her

Detta sier BARE RV nå, de store partiene H DNA kanskje tilmed SV er FOR FEIGE TIL Å GÅ PÅ MICROSFT!

Men DATAFOLK i alle partiet og over hele spekteret er FOR det! Om få år kommer mange av de andre partiene til å si det samme!

4) Breibånd?

Er å satse på å få BREIBÅND over hele landet FOR DYRT?

Tvert imot:

Det er nødvendig for økonomisk UTVIKLING - investeringer som må til for å TJENE penger.

Dette sier ikke bare RV, det sier åsså Computerworld på lederplass i siste nr:

"Bruk ti milliarder kroner på bredbånd til folket!"

Uten bredbånd kommer det ikke tjenester. Uten tjenester er bredbånd luksus.

Her.

10 vekk med tellerskritt - gratis internett til alle?

Er det FOR DYRT?

I fx Hongkong koster ALL ringing et år no sånt som 1 500 kr, ALL internasjonal 2 500 - flat takst (ikke tro på talla mine, de er fra hukommelsen.)

Saka er at å produsere en telefonsamtale nå koster en brøkdel av et øre, og det koster - teknisk sett - det samme å ringe til singapore som å ringe til nabon i Tromsø.

Derfor klarer telefonselskaper som har flat takst seg bra - sjøl om telenor sjølsagt vil grine over å miste tellerskritt (men de har visst i mange år at denne veien går det - telenorfolk sa det til meg i 1996)

Flat telefontakst vil BETY gratis Internett. Gratis internett vil bety MER TRAFIKK - og mer grunnlag for offentlige tjenester og privat bissniss på Nett, jobber osv ...

GRATIS telefon til folk pga FLAT TAKST vil ikke koste staten så mye, og vil være et godt SOSIALT tilbud til de fattigste, sjukeste, eldste osv.

12) INTERNETT TIL JORDAS FATTIGSTE

"Har vi råd til dette?"

- vel, det er FN og UNDP som sier det er NØDVENDIG.

Hvis Norge ikke har råd til å sette inn NOE her, HVEM har da råd til dette?

Sjekk gjennom dette og programmet og se om det er så ille?

Jeg syns vi har USEDVANLIG god dekning, særlig til å være så tidlig i prosessen. (Problemet er KANSKJE heller at vi har stilt for MODERATE krav?)

Kammerater! dette er som A. E. sa: RV ER HELT I FRONT AKKURAT NÅ!

På datapolitikken er vi BEST - BÅDE sett fra datafolks synsvinkel OG ut fra at vi tar utgangspunkt i FOLK, FATTIGFOLK og DEMOKRATIET.

De andre vil komme etter, så vi må trøkke på her - EN GRUNN til at vi er best er ganske enkelt at de andre er så jævla dårlige, men en annen grunn er at vi er revolusjonære, vi representerer underklassen, og derfor tør vi si ting som mange mener og skjønner er riktig, men ikke tør si.

Fortsett å diskutere dette. Men samtidig:

TA det og BRUK det!

hjrtlige og kmratslige hlsnr - en (akkurat nå veldig fornøyd, med RV og dere) tøgrim

KLARER vi å få NettPolitikk inn på tinget i 2001?

Så langt altså mitt innlegg om at RVs InternettProgram ER IKKE FOR DYRT!

Ellers har valgkampen i august-september 2001 vært BRA for å dra fram at Data er POLITIKK, og for å tvinge partiene til å ta STILLING til ei lang rekke dataspørsmål foran den kommende stortingsperioden.

Ei fin jobb der er gjort ikke bare av RV, men åsså av ei rekke journalister, som har gått gjennom partienes datapolitikk før valget (Blant dem Computerworlds Eva Tønnesen, og Rossen og andre journalister i Digi).

Og fram for alt: Elektronisk Forpost Norge (EFN) - som har laga 10 spørsmål til politikerne som nå NI partier har svart på!

Dette er et veldig VIKTIG DataPolitisk resultat, for i disse svara ligger et MATERIALE som kan brukes til å LIME politikera til standpunkter!

Dessuten kommer'e inn, fra FLERE partier, unge, flinke, folk jeg VEIT har forståelse for DataPolitikk! Jeg ønsker jo at Rvs DataPolitiske Leder, kammerat Sira Myhre, skal få 4 år til å jobbe for disse sakene. Uansett tror jeg at de KOMMENDE fire åra KAN bli den TingPerioden da vi klarer å sette DataPolitikk For Folk på dagsordenen.

Jeg tror nå detta Internettprogrammet kommer til å spille ei rolle. Jeg har spådd at om 5 år vil ALLE ANDRE PARTIER ha tatt over store deler av det -

- værsgo les det, lær av det - på godt og vondt! - og bruk det - gjerne som slipestein for å skjerpe bedre ideer! - enten du er RVer eller Tvert Imot eller Ingen Av Delene!

(RVs InternettProgram Lagt Ut På Nettet påRød Valgallianse første gang 2001-08-08) (Lagt ut med kommentar Under Steinen RETT før Stortingsvalget, 2001-09-06!)

RVs INTERNETT-PROGRAM

(8. august 2001)

Fra slutten av 90-tallet har vi vært midt oppe i en ny industriell revolusjon. Internett, mobiltelefoni, breibånd osv. forandrer dagligliv og samfunn i høyt tempo. Norge ligger blant de aller fremste i utviklinga.

Men utviklinga er skeiv: Som alle andre goder har den nye teknologien en tendens til å hope seg opp hos rike menn i Vest. Fattige kvinner i Sør får minst. De arbeidsløse og utslåtte i Nord får også lite.

Noen tjener seg styrtrike på å skape store monopoler. Men teknologien har også utløst en enorm global kreativitet og solidarisk deling av kunnskap og ressurser. Konflikten mellom Microsoft og LINUX, eller det som kalles proprietær mot fri programvare, er et eksempel.

Noen politikere tror at Nettet og annen teknologi kan løse alle Verdens problemer. Men maskiner kan aldri skape et bedre samfunn - bare fornuftige mennesker, som bruker maskinene til beste for alle, kan det.

Teknologien er et redskap som kan brukes både til å skape totalitær kapitalisme og til å skape fri og demokratisk kommunisme. Dette programmet er et forsøk på å utvikle en politikk for å drive utviklinga i den siste retninga.

Det er RVs første datapolitiske program, og det trenger din hjelp for å bli bedre. Vi er glade for alle innspill, enten du er enig eller uenig.

Du finner programmet på www.rv.no. Der er en debattliste der vi håper å høre fra deg!

1) SKOLE: NETT OG PC TIL ALLE ELEVER OG LÆRERE!

For å bekjempe nye dataklasseskiller, må skolen gi like muligheter for alle. Det krever teknologi, men enda viktigere er ny pedagogikk: Elev- og lærerdemokrati og pedagogisk utvikling.

* Felles minstekrav til PCer og Nett i alle skoler

* Alle elever og lærere må ha egen PC med Internett

* Alle skoler må raskt få internt trådløst Internett

* Skolebøker gratis på Internett, med kompensasjon til forfattere og forlag. RV støtter aksjonen for å legge ut Skolebøker

* Penger til sabbatår og videreopplæring til lærere

* Støtte til lokal og sentral utvikling av pedagogikk

2) STYRK FOLKEBIBLIOTEKENE - VERDENSKULTUREN TILGJENGELIG FOR ALLE PÅ INTERNETT

Et hovedmiddel for å få informasjon til alle, uansett klasse og bosted er satsing på Internett gjennom alle folkebibliotek i landet.

* Opprust lokalbibliotekene. Statlige minstekrav og statsstøtte til PCer og annet nødvendig utstyr. Statlige bevilgninger som garanterer lik kvalitet uansett kommuneøkonomien.

* Støtt Nasjonalbibliotekets arbeid for å gjøre alle sider av kulturarven tilgjengelig på Internett: Aviser, bøker, radio, film osv.

* Nasjonal litteraturbase på nasjonalbibliotekets nettsted

* Kompensasjonsordning til forfattere, oversettere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv som ikke er i salg

* Statsstøtte til produksjon av høyverdig internettinnhold

* Pressestøtte for gratis kvalitetsaviser og tidsskrifter på Internett

* Statsstøtte til vitenskapelige arbeider gratis på Internett

* Støtte til lokalhistorisk dokumentasjon på nett

* Støtte til innhold på norsk, særlig støtte til nynorsk og samisk

* Norge må ikke vedta lover eller undertegner avtaler som innskrenker folks frie tilgang til informasjon i bibliotekene

3) FOR LINUX OG FRI PROGRAMVARE - MOT MICROSOFT-MONOPOL

Microsoft og andre store internasjonale monopoler forsøker å tjene penger på å hindre utviklinga av uavhengig programvare. Mot det har mange datafolk gått sammen om å utvikle fri og offentlig dokumentert programvare, som f.eks. Linux. RV krever:

* "Fri og åpen"-programvare lovbestemt til offentlig informasjonslagring og kommunikasjon

* Forbud mot lukka, proprietær programvare som standard i stat og kommune

* Linux og annen fri og åpen kildekode-programvare i skolen

* Nei til allmene patenter for programvare

* Norge må ikke undertegne Haag-konvensjonen og andre avtaler som tjener programvaremonopolene

4) BREIBÅND OVER HELE LANDET

En fornuftig distriktspolitikk krever nå samme tilgang til nettet overalt, for å gi folk samme tilbud om bank, butikk, film og annen kultur, og for å kunne legge bedrifter og dataarbeidsplasser over hele landet. Som telefon - og strømkabel blei bygd ut av det offentlige, må staten nå sørge for at alle over hele landet har fullverdig nettilgang. Pr. i dag betyr det en eller annen form for breibåndskobling. RV krever:

* Oppkobling av alle skoler, sjukehjem, bibliotek og andre offentlige institusjoner

* Offentlig garanti og utbygging av breibånd der det ikke allerede finnes eller bygges ut

* Satsing på utvikling av norsk breibåndskompetanse på utbyggings- og utviklingsida

* Hele Norge på breibånd innen 2005

5) YTRINGSFRIHET PÅ INTERNETT - NEI TIL SENSUR!

Tre slags krefter ønsker å begrense ytringsfriheten for folk flest på Internett: Autoritære stater, ultrakonservative mørkemenn som f.eks. det "Kristne Høyre" i USA, og "Copyrightindustrien" som frykter at lovlig privat kopiering skal undergrave profitten deres. De slåss for strengere lovregler på Internett enn i "gamle" medier som aviser og radio/fjernsyn, og presser portaleiere og andre til å gjennomføre privat sensur.

RV ser ytringsfrihet som et gode, ikke en fare. Lover som rammer rasisme, barneporno osv. fins allerede, det trengs ingen nye. RV krever:

* Ingen særlover som begrenser ytringsfriheten på Internett

* Nei til offentlig og privat nettsensur

* Nei til private organisasjoners "nettfiltre" i biblioteker og skoler

* Samme eksemplarrettigheter på Internett som i andre media

* Samme rett til å sitere, kopiere, låne, gi bort eller selge informasjon

6) RETTSSIKKERHET OG PERSONVERN PÅ INTERNETT

Kretser i politiet ønsker å bruke internett til skjerpa overvåkning. Det samme gjør mange arbeidsgivere. Private firmaer bygger opp kommersiell informasjon om deg ut fra surfinga di. RV vil på stortinget foreslå å lovfeste retten til et sporløst liv. RV krever at:

* Politiet må ikke få enklere tilgang til å kontrollere e-post, annen Nettbruk og mobiltelefon enn vanlige brev og telefon

* Arbeidsgivere må ikke ha rett til å kontrollere e-post på jobben

* Streng lovbegrensing av kommersiell samling av persondata

* Gi datatilsynet virkelige tenner mot politiet og profittørene!

7) DEMOKRATI OG INTERNETT

RV vil folk skal slåss for å bruke internett til mer demokratisk debatt, mer innsyn og uttalerett i offentlige prosesser, og flere direkte avstemninger om saker i stat og kommune, i boligdistrikt og på jobben.

Dette krever at folkelige organisasjoner, fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen osv. prioriterer nettet. RV støtter spesielt at datainteresserte organiserer seg for å forsvare folks friheter og rettigheter på nettet, som f.eks Elektronisk Forpost Norge (Efn).

8) STATS- OG KOMMUNEDATA FOR FOLK FLEST

Innføring av Internett fører til at offentlig sektor vil bli fullstendig reorganisert. RV vil slåss for at disse store forandringene ikke må bli brukt til å spare og redusere på offentlige tjenester, men til å skape best mulig tilbud, særlig for de fattigste og folk med problemer.

RV krever at de ansattes fagforeninger og miljøvernutvalg er med hele veien, slik at ny teknologi blir brukt til å skape et bedre arbeidsmiljø i Stat og Kommune.

a) Offentlig innsyn

I dag har bare registrerte pressefolk tilgang til offentlige dokumenter over nett. Sentral loggføring av e-post i staten er avskaffet. Undersøkelser viser at mange viktige saksdokumenter (både elektroniske og på papir) ikke lagres, til skade for demokratiet og historisk forskning. RV krever at:

* Alle må få innsyn i offentlige dokumenter over Internett

* Sentral loggføring av e-post i Staten må gjeninnføres straks

* Stortinget må nedsette en bred uavhengig kommisjon for å kontrollere at offentlighetsloven blir fulgt når det gjelder journalføring av e-post

* Kommisjonen må også kontrollere hvordan all offentlig lagring av informasjon gjøres, inklusive interne saksbehandlingsdokumenter, hemmelige dokumenter og journaler osv, og komme med forslag om demokratisk forsvarlig lagring

b) Språklig jamstilling

Språklig jamstilling må bety at folk som bruker offentlige datatjenester kan betjene dem på nynorsk på lik linje med bokmål. RV støtter målrørslas krav om at staten skal stille klare krav om språklig jamstilling ved datainnkjøp. RV krever at:

* Alle som henvender seg til offentlige Internetttjenester, skal kunne bruke og få informasjon på¨nyrorsk på linje med bokmål

* Staten må støtte at samisktalende kan bruke offentlige internettjenester på eget språk

* Offentlig Internett blir lagt til rette for innvandrere som ikke behersker norsk

c) Mot privatisering av Telenor

RV er mot privatisering av Telenor som folk har betalt, for at de rike skal spekulere. RV krever:

* Et statlig selskap som garanterer IT-tjenester til alle og over hele landet

* Nei til salg av Telenor til utlandet

* Når Telenor er privat, må det ikke ha monopol. Enten - eller!

9) STØTT MILJØVENNLIGE OG HØYTEKNOLOGISKE JOBBER

Norsk økonomi er avhengig av Nett og Høyteknologi, forskning og teknologiopplæring. Det kan gi mange og miljøvennlige jobber, hvis vi satser bevisst på det. RV oppfordrer informasjons- og teknologiarbeidere til å fagorganisere seg og kjempe for gode arbeidsforhold. RV krever:

* Økt satsing på videregående utdanning, bedre studiefinansiering

* Mer midler til voksenopplæring på Intenett

* Spesiell støtte til datastudier for jenter og studenter med innvandrerbakgrunn

* Plan for satsing på miljøvennlig data-, bio- og annen teknologi

* Spesiell satsing på hydrogen for å skape alternativer til brenning av bensin og gass

* Støtte til forskermiljøer og småbedrifter som jobber med framtidsretta og miljøvennlig teknologi

* Desentralisert statsstøtte til datamiljøer som har bevist at de har livets rett - for eksempel telemedisin-senteret i Tromsø, Trondheim, Sogndal, Stavanger, Halden, Forskningsparken ved UiO og flest mulig andre steder

* Ingen statsmidler til tomtespekulasjon på Fornebu!

* Vekk med delingsmodellen og andre skatteordninger som skader små og nye data- og teknobedrifter

10) VEKK MED TELLERSKRITT - GRATIS INTERNETT TIL ALLE

I et samfunn der alle blir avhengig av Internett, krever kamp mot dataklasseskiller at ei grunnpakke av Internett, telefoni og betalingstjenester må bli gratis for alle.

* Alle må få gratis Internett

* Vekk med telleskritt - fastpris på telefon

* Gratis telefon til alle med trygd eller funksjonshemninger, betalt av staten

* Statlig plan for 100% på nett raskt, med støttetiltak for å hjelpe grupper med særlige problemer, f.eks. tilbud om hjelp med Internett på offentlige servicekontorer

11) STOPP FORFØLGELSEN AV HACKERNE

Noen kretser i Justisdepartementet og Økokrim har latt seg bruke til å forsvare store amerikanske monopoler, som slåss for å undertrykke lovlig utveksling av informasjon. De framstiller unge "hackere" som om miljøet deres er datakriminelle (eller "crackere".) Et spesielt alvorlig eksempel er etterforskinga og de offentlige angrepene på Jon Lech Johansen og hans far Per Johansen, som ikke har gjort noe forbudt eller skadelig. RV solidariserer seg med hackerne og krever av Justisdepartementet og Økokrim:

* Ta virkelige data- og økonomiske forbrytere

* Stopp forfølgelsen av hederlige hackere!

12) INTERNETT TIL JORDAS FATTIGSTE

FNs utviklingsorganisasjon UNDP har slått fast at Internett er et viktig middel for å skape sosial og demokratisk utvikling i de fattige landa. Mens over 70% i Norge er på Nett, gjelder det under 0,1% i mange av Verdens fattige land.

Kampen mellom rike og fattige gjelder også retten til informasjon om selve livet. UNDP kritiserer at monopoler vil ta patent på arveegenskaper, f.eks. på kornslag som er utviklet over århundrer i den 3. Verden. Samtidig får under 0,1% av de HIV-positive i Afrika sør for Sahara medisin, fordi monopolene som har patent på medisinene krever priser fattigfolk ikke kan betale.

Som et sosialistisk parti slåss RV mot teknologiske klasseskiller over hele verden, og for demokrati og ytringsfrihet på Nettet for alle. Når de rikeste raner til seg monopol på informasjonen betyr det massedød for de fattigste. Tilgang til verdenskulturen, informasjon om alt fra medisin til lærebøker, nyheter og kunst, og dermed til Internett, må bli en menneskerett. RV krever at:

* Norge må støtte FNs målsetting om Internett til alle

* Støtte til Internett, mobil-telefoni, nærradio osv. i verdens fattigste land

* Demokratisk teknologi til de fattiges og undertryktes organisasjoner

* Norge må bli et fristed for sensurert informasjon på Nettet!

tron øgrim