Steinen 106 - HVORFOR DØR ARBEIDERPATIET?
Under en stein i skogen

StrømPartiet - men IKKE PC-partiet?

(Tøgrims TeknoHistoriske forklaring på DNAs bakslag 2001)

1 måned til valget 2001. Det SER UT SOM om AP har tapt allerede ... og får det dårligste resultatet på (kanskje) nesten 90 år???

HVORFOR? Kan vi komme fram til noen forklaring av det, som er "objektiv" - i hvert fall så langt at den er UAVHENGIG av om vi er for, mot eller likegla til Unge Stoltenberg?

Steinens serie om det STARTA Under 105, med nøtta HVORFOR DØR ARBEIDERPARTIET? det jeg pekte på at DNAs tilbakegang ikke BEGYNTE i år 2000.

Talla gir oss et spor ...

Det jeg beviste der, var at tilbakegangen ved VALG er KLART synlig fra 1973. ALLE valga etter 73 er dårligere enn ALLE valga før ...!

(nesten, da. Men jeg behøver ikke GJENTA alle talleksemplene som beviser dette. Følg lenka og les sjøl!)

Det mye STØRRE tilbakeslaget i det siste året har ÅSSÅ vært klart synlig før. Det kunne fx forutsies ut fra SKOLEVALGA på 90-tallet (men igjen: LES SJØL!)

Poenget er uansett at vi kan'ke FORKLARE ei stor bevegelse som dette, som har røtter så LANGT tilbake (10 til 30 år) med at fx damer liker eller ikke liker Unge Stoltenberg!

Vi må altså leite etter ANDRE grunner ... og så langt kom jeg forrige gang.

Charles Holm løsede sagen ...

I dag kommer min LØSNING -

- som jeg dediserer til den store danske forfatter og surrealist, H.C. Andersen, hvis detektivhelt Charles Holm (sammen med sin trofaste medhjelper og venn Dr. Madsen) åsså løste Mange Merkelige Mysterier!

Hva løsninga ER står I Nøtta Nerafor ... Så her skal jeg bare dra et par poenger om HVA det betyr HVIS JEG HAR RETT:

+ For det første bør det kunne BEKREFTES av valgforskere, samfunnsforskere eller simpelthen lure lokalinteresserte Charles Holmer rundt omkring (fx).

ÅRSAKENE til DNAs tilbakegang vil da kunne vise seg NOKSÅ bra - vil jeg spå - ved å samle inn tall om stemmer og samfunnsutvikling LOKALT. Det vil åsså gjøre NYE tilbakeslag rundt omkring FORUTSIGELIGE. I grove trekk, ihvertfall.

HELT NYTT PartiSystem i Norge?

+ Det andre poenget er at ANALYSA MI handler ikke BARE om DNA:

Har jeg rett, er ALLE "gamle" partier inne i mer eller mindre SAMME utvikling. Det er HELE MÅTEN å organisere partier og drive politikk på, som UAVVENDELIG forandrer seg.

Dette rammer AP MEST, fordi AP var det STØRSTE og VIKTIGSTE partiet innafor det "gamle" partisystemet. Men de andre må åsså forandre seg!

Dette går mye klarere fram av denne artikkelen enn av ei tidligere utgave, som sto i KLASSEKAMPEN i første del av juli 2001. Der måtte jeg forkorte en god del. Her har jeg tatt igjen mye argumentasjon, bl.a. rundt de andre partiene.

Jeg mener dette peker i retning av at vi får HELT NYTT PARTISYSTEM i Norge i løpet av de nærmeste åra - min 5 år, max 15 ...

Internett og Valget 2001

Noe som peker LITT i retning av det, er at INTERNETT for første gang - såvidt! - er blitt et TEMA ved valget i 2001.

+ EFN har lansert sine SPØRSMÅL til de politiske partiene (som jeg er stolt over å ha hatt en finger i, ja!) RV har som første parti SVART på EFNs spørsmål:

+ Eva TØNNESEN, ei utmerka journalist! i Computerworld, har starta en serie med INTERVJUER med ALLE PARTIER om datapolitikk - et FLOTT tiltak! Først ut er RVs førstekandidat i Oslo, Aslak Sira Myhre

+ RV har, som det første av alle partier i Norge, lansert et eget INTERNETTPROGRAM

Tøgrim avslører sitt forhold til det på forsida til STEINEN 105 HER er kommentarer til det i Dagbla (Med VIDOY av Aslak Sira Myhre)## Klassekampen og NTB/Nettavisen

Er jeg (som en gammal kommunist som har skjønt IKKENO!) fornøyd med at RV kommer FØRST? JA!

Men kommentarer til det ANDRE sier om DataPoltikk i denne viktige tida før valget, kommer ÅSSÅ Under Steinen!

(Ei MYE kortere utgave med noe forskjellig struktur kom P(å) P(apir) i Klassekampen, juli 2001)

(Første gang på NETT 2001-08-20)

DATAREVOLUSJONEN DREPER ARBEIDERPARTIET

Her er ei veldig enkel forklaring på hvorfor AP er i Fritt Fall. Den bygger på prinsippet om hva som skjer når du spiller en film baklengs:

For 100 år sida starta ei veldig industrialisering av bondelandet Norge. Særlig etter 1905 skaut bygging av jernbaner, E-verk, kjemisk industri osv stor fart.

I de neste 30 åra kom industriarbeiderne opp i rundt 25% av befolkninga med lønna arbeid, og rundt 50% levde i byer.

Etter 1900 starta ei veldig industrialisering av bondelandet Norge. AP, industriarbeideras parti, blei LANDETS største på 20 år.

I de 20 åra etter 1980 har mesteparten av industrien blitt NEDLAGT. Og hva skjer når du spiller en film bakover?

Jo: Plutselig, i 2000-2001, er AP IKKE Norges største parti mer.

IndustriArbederPartiet!

Sjekk APs GJENNOMBRUDD for 100 år sida, mot IndustriVeksten samtidig:

Det Norske Arbeiderparti blei stifta i 1877. Men i de 25 første åra betydde AP lite. I år 1900 sto det utafor Stortinget og hadde aldri fått 1000 stemmer.

I de neste 15 åra blei det Norges sterkeste parti.

I 1903 kom AP såvidt inn på Tinget. 1915 fikk det 32%, i 1918 31% og tilsammen 217 000 stemmer.

I de nærmeste åra kunne andre partier en og annen gang få LITT flere stemmer enn AP ved valg. (Dette skjedde åsså fordi DNA blei splitta i 1919 og igjen i 1923.) Men uansett hadde AP blitt norges STERKESTE organiserte parti, med den mest OFFERVILLIGE, LOJALE og ENTUSIASTISKE tilhengerflokken.

KongePartiet 1915 - 2001

Sjøl om det først er fra valget i 1927 at DNA ALLTID har vært størst i valg (til 2001!), så kan vi altså si at GRUNNLAGET for den posisjonen AP beholdt fram til år 2000 var lagt i 1915.

I APs første år dominerte landsbygda. Industrireisinga hadde såvidt begynt.

Da industrireisinga skaut fart - sammen med innflyttinga til byene - gikk AP, åsså, PLUTSELIG, rett til værs. DA vokste AP lynraskt fra å være et lite ekstremistparti til å bli landets største.

Spol Tilbake ...

Ei tilsvarende utvikling MOTSATT VEI ser vi fra 1980:

Industrien er på topp. Verft ligger som samlebånd langs kysten og bygger oljeboringsplattformer. Over 30% er industriarbeidere, med transport er 50% arbeidere.

Men som en teknologisk revolusjon var på vei før år 1900, kommer en ny før 2000.

Industrien FORSVINNER - historisk sett kanskje RASKERE enn den kom! Produksjonen flytter utenlands. Datamaskinene og de programmerbare robotene kommer. Industriarbeidera blir vekk.

I år 2001 er MESTEPARTEN av de industrijobbene som fantes i 1980 borte. Industriarbeidera er rundt 10%, og tallet går fortsatt ned. PC-jobber er blitt mye viktigere enn samlebåndsjobber.

PARTIET følger INDUSTRIEN - NED

I 1980 er AP åsså på topp. Det har vært regjeringsparti i nesten 50 år! Ved 8 av 10 stortingsvalg etter 1945 har det fått over 40%!

ETTER 1980 er AP fortsatt STØRST, men SMULDRER. AP får UNDER 40% i 4 av 5 TingValg. Ungdommen svikter: I skolevalga i 1997 er oppslutninga HALVPARTEN av voksenvalga!

Så 2000-2001: POFF! Ballongen sprekker! I Meningsmålinger får AP 20%!

AP har MISTA den dominerende posisjonen det hadde fra 1915-1918.

AP er - i beste fall - et av FLERE halvstore partier. Og vi kan jo godt tenke oss at det KAN svinge seg opp igjen på en heldig stemningsbølge, bli størst igjen for et valg eller tre - men det har likevel ikke den samme AUTOMATISKE dominerende posisjonen. Det er nå tilmed TENKELIG at AP kan dumpe LANGT ned til 4 - 5 største parti hvis det går HELT gærent.

Og vi ser at: AP KOM som Norges største parti med INDUSTRIEN. Og FORSVINNER som Største parti med Industrien!

Teknologi og Organisasjon

BAK valg- og jobbstatistikken skjer svære endringer i GrasRøttene:

Det handler bl.a. om ORGANISASJON - og særlig om FAGBEVEGELSE.

I de 25 første magre åra funka AP som en slags fagforenings- og streikeledelse.

Det var i dampens tid:. "Damprevolusjonen" - den FØRSTE industrielle revolusjonen i Europa, som starta i England seint på 1700-tallet - kom til Norge så smått først etter 1840. Og det blei ikke så store greiene heller.

I 1899 vedtok AP å stifte LO (Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon - AFL - som nå heter LO), som i stiftelsesåret så vidt kom opp i 1 500 medlemmer.

AP + LO = DYNAMITT!

Omtrent samtidig kom strømmen og bensinen - og NÅ blei Industri svære greier i Norge. Hundretusener måtte flytte. De fikk dårlig betalt, hardt og ukjent arbeid på anlegg, bodde dårlig i nybygde fabrikkbyer osv. Mange sulta under 1. verdenskrig.

I åra etter kom den veldige by- og industriveksten. Som DREIV hundretusener inn i de nye fabrikkene, der de jobba lenge, tungt, usunt og uten rettigheter. Industrien TVANG DEM til å organisere seg i reint sjølforsvar.

For 100 år sida JAGA industrien arbeidera inn i AP/LO. Sånn skapte den forrige teknologiske revolusjonen en politisk organisasjon som handla om mye mer enn valg:

Industrien organiserer arbeiderklassen

Det OPPSTO en ny, rotlaus og desperat folkegruppe. Og MESTEPARTEN av disse industiarbeidera i byene - og mange andre arbeidsfolk i og utafor byene - blei ORGANISERT! En eller flere i omtrent hver familie var med i AP, AFL eller andre organisasjoner i AP-familien.

I sjølforsvar skapte den nye arbeiderklassen en GJENNOMORGANISERING av hele arbeiderbydelene - alle familiemedlemmer, alle slags aktiviteter. Hundretusener levde mye av fritida si i en AP/AFL- VERDEN.

Fra 1900 til 1919 steig DNA fra 11 000 til 105 000 medlemmer, AFL fra 5 000 til 144 000.

På 20 år blei DNA/AFL den DOMINERENDE organiseringa i DAGLIGLIVET til den største folkegruppa i det helt nye IndustriNorge.

Organiseringa når toppen

Styrken viste seg fx i 1. mai 1919. Parolene var bl.a. sosialisering av banker og industri: Sosialistisk Revolusjon NÅ!

I Oslo demonstrerte 20 000 - mange tusen BARN stilte i egne barnetog. Altså ei nesten total mobilisering av arbeiderbefolkninga. Gjort av et AP som 16 år før ikke var på Tinget!

Denne sterke organiseringa fantes fortsatt på Oslos Østkant da jeg var gutt. I bydeler der alle holdt Arbeiderbladet og bare noen få Aftenposten, der DNA- og AUF-lag garanterte at folk blei mobilisert til valg, pensjonister blei kjørt osv. på 1960-tallet.

I 1920 støtta partiet væpna sosialistisk revolusjon, proletariatets diktatur og hadde kommunismen som mål.

Politisk styrke uavhengig av politikk!

Da jeg var ung på fabrikk 50 år seinere, var POLITIKKEN forandra. I 1950 hadde DNA alliert med NATO og USA, og VerdensKommunismen far Fienden med stor F. Et par tiår etterpå var alt snakk om sosialismen helt vekk.

Men den tette ORGANISATORISKE sammenvoksinga av klubber i industrien, partiorganiasjonere i arbeiderbydelene osv. overlevde det politiske skiftet.

Det gjorde åsså en nærmest religiøs følelse av at BARE "vårt parti" sikrer INDUSTRIARBEIDERA jobber og sosial trygghet, nærmest uansett hva det står for, politisk! Denne blandinga av sterk organisasjon og sterk myte, fortsatte å gjøre AP til INDUSTRIPARTIET UTEN KONKURRANSE i Norge på 1950 - og 60-tallet.

Da jeg begynte på fabrikk i 68 og 69 var AP/LO GREP fortsatt fast ... Ingen i klubben var med i AP (det jeg visste). Men før valget delte klubbstyret ut partiavisa Arbeiderbladet likevel. Sånn var'e bare.

Industrialderens politiske system

Til nå har jeg beskrivi APs fram - og tilbakegang med industrien, og APs ORGANISASJON som et resultat av industrialiseringa - som om det var no helt spesielt.

Men EGENTLIG var det ikke det. Egentlig er handler det om et politisk og organisatorisk system, som var typisk for ALLE viktige politiske partier i Norge i forrige århundre.

Da jeg vokste opp, bygde ALLE partier på langvarig, stabil gjennomorganisering av hele sosiale miljøer.

I bånn var tett organisasjon, som tok utgangspunkt i organisasjoner som dominerte folks dagligliv, og dominerte stedene der folk bodde.

Klasse - sektor - og distriktspartier

Sånn organiserte KrF ut fra bedehusa og de kristne organisasjonene, SP (som da hette Bondepartiet) fra Bondelag og Landbrukssamvirket.

Høyre var by- og storkapitalens parti, beherska av NHO og Redera, støtta av de rike og de som drømte om å bli det. H var dominert av borgerskapets formelle og uformelle organisasjoner og herska i overklassebydelene. På Bestum i Oslo, trodde folk du var kommunist hvis du holdt Arbeiderbladet og ikke Aftenposten eller Morgenbladet.

AP var det MEKTIGSTE av alle valgpartiene, fordi bygde på den STØRSTE og BEST ORGANISERTE av alle klassene i IndustriSamfunnet. Sånn sett var AP åsså det mest TYPISKE av alle disse partiene.

Romerrikets Fall ...

Men i min levetid har mesteparten av denne organiseringa forsvinni.

Først fordi BEVEGELSEN blei en annen. Den bygde ikke mer på nødvendig lokal kamp - alt skulle fikses sentralt fra, og du skulle være organisert for ledelsens skyld, ikke for din egen.

Så fordi SAMFUNNET forandra seg. Folk flytta, skifta jobb, i arbeiderdistriktene blei noen av unga rike, noen blei lærere, noen veldig fattige - og så forsvant de fleste industriene ...

V bygde på organisasjoner og miljøer som hadde sin storhetstid før 1905. V begynte å smuldre FØRST, og var det sosialt SVAKESTE av de 5 "gamle" partiene.

Et forvarsel: Organisasjonskrise

På 70-tallet var det tydelig at det samme hadde BEGYNT å skje i AP. Folk STEMTE fortsatt AP. Men de var ikke gjennomorganisert, knytta til partiet lenger. Det samme skjedde med alle andre partier. Dermed var ikke den gamle, livslange partilojaliteten der lenger.

Ved valga SÅ det ut som om alt var før ... de gamle partiene fikk jo omtrent like mye stemmer som de hadde hatt hele tida, i de siste 20 - 30 - åra ... Men i virkeligheta dominerte nå gammal vane mer enn virkelig partitroskap. Og det var et bånd som mye lettere kunne brytes.

Det som skulle til for å vise at nå satt ikke lenger velgera fast i partiene, var en eller anna kraftig ytre politisk hendelse, som kunne avsløre for velgera sjøl at de ikke lengre følte seg lojale mot de "gamle" partiene sine. De to EU-avstemningene i 1972 og 1994 virka sånn.

Båndet DNA - LO smuldrer ...

I ti-åra etter 1970 blei bånda AP-LO stadig svakere.

Et viktig poeng er at for første gang etter at NKP blei drivi ut av faglige posisjoner, begynte grunnplanet i LO å gjøre opprør.

Før 1972 ansatte LO-ledelsen "korttidssekretærer" som skulle få fagorganiserte til å stemme JA. Men jeg veit ikke om en eneste KLUBB som anbefalte folk å stemme JA. Derimot blei "sekretærene" nekta å komme inn, mange steder.

Etter 1980 blei alle nivåer i LO mer kritiske mot AP. Og stadig færre AP-ledere var LO-folk. Samtidig blir åsså skillene mellom LO og DNA mer og mer tydelige for offentligheta.

... og blir oppløst

"Dama fra Bygdøy" ...

Ei ny svekkelse var valget av en ny ledergenerasjon, som begynte med Gro Harlem Brundtland og er avslutta med Smukken Stoltenberg.

Gro vakte entusiasme blant KVINNER og etterhvert i apparatet i DNA, som "den sterke lederen". Men blant mange "gammaldagse" industritillitsvalgte i AP, var hun alltid "dama fra Bygdøy" - et distrikt som symboliserer EKSTREM overklasse - som var gift med en Høyremann og hadde sønner i Unge Høyre. Og hun tapte alle valg.

Stoltenberg, som Gro ønska som sin etterfølger, er en ung mann som har sagt at han kunne tenke seg noen år som nærinmgslivlseder, når han ikke driver med politikk. Han møtte voldsom motstand fra "industridelene" av partiet, mettopp på grunn av det.

... mot Yngve fra Industrien

Samlinga rundt Jagland - som det etterhvert var umulig å skjule er stein dum - var mindre avhengig av entusiasme FOR ham, og mer av fortvila motstand MOT Stoltenberg.

I mellomtida hadde noe hustorisk skjedd: For første gang hadde LO valgt en leder MOT ønskene til de tunge bakmennene i AP. Yngve Haagensen var ikke spesielt radikal. Men han var sin egen mann, han var demokrat, og han blei valgt MOT rasende motstand fra bl.a. Gro.

Dermed bla. bl.a. grunnlaget lagt for at LO kom til å gå MOT DNA og anbefale NEI i folkeavstemninga i 1994. (Yngve var for JA, men han tillot en demokratisk debatt og bøyde seg for resultatet.) Og på stadig flere områder kom LOs grunnplan, store forbund og tilmed LEDELSE til å SLUTTE å gå i takt med AP-ledelsen og dens statsministre.

... Ekteskapet i praksis oppløst!

I løpet av Yngve Hågensens tid er det tette båndet mellom LO og AP i praksis kutta.

Den nye LO-sjefen, Valla, er ikke en del av den disiplinerte, enhetlige ledende GJENGEN i partiet, som kjører DNA/LO som en motorsykkel med sidevogn, der LO kjøper bensin som skal brukes for å kjøre i retning valgseier og regjeringsmakt.

Statsminister Stoltenberg snakker ikke om industri, arbeidere eller fagforeninger. Sånn viser han at han PRIORITERER ikke industriarbeidera lenger, hverken som velgere eller som organiserte allierte med AP.

LO-Leder Valla er mot EU, mens AP er for. Valla er mot privatisering, AP for.

Sjøl om Valla er med i AP, er AP og LO ikke allierte mer. De har gått fra å være gamle ektefeller til å ha "diplomatiske forbindelser".

IndustriSamfunnet går under

Den formelle splittelsen på toppen avspeiler en mye dypere splittelse i bånn: Fagforeningene kan ikke mobiliseres av DNA mer.

VEKK med industrien, SVEKKELSE av båndet LO-DNA - og plutselig går STEMMETALLA rett ned!

Sett fra denne synsvinkelen får stakkars Stoltenberg en masse pepper som han ikke fortjener. Industrisamfunnet stuper og med det - APs styrke. Det æ'kke hans skyld! I denne svære bevegelsen er han bare en tilfeldig "feil mann til feil tid", men uten historisk betydning.

SAMFUNNET er mot Stoltenberg

Radikalere vil gjerne tro at tilbakegangen kommer av nå GÆRENT folk i ledelsen har gjort. Mine venner lengst til venstre vil si at "DNA sveik den revolusjonære politikken". DNA-radikalere vil kalle det at "Partiledelsen har gått fra DNAS tradisjoner." Altså ei rettferdig Historisk Straff for Politisk Synd og Svik!

Men DNA-ledelsen gikk fra den revolusjonære politikken fra første del av århundret alt på 30-tallet. Likevel fortsatte DNA å gå fram - i prosent og stemmetall. Og sjøl mange år etter at alt snakk om sosialisme var hivd på båten, og Gro var blitt storselskapenes mest populære statsminister, fortsatte AP å dominere stortinget.

NEI, det kan altså ikke være endringer i POLITIKKEN til partiet som er skyld i tilbakeslaget. Det er endringer i SAMFUNNET, i KLASSEGRUNNLAGET for partiet!

GAMLE og NYE KLASSESKILLER

La oss unngå to misforståelser: KLASSESKILLENE forsvinner ikke. Tvert imot viser statistikken at de blir STØRRE i både rike og fattige land. Aldri har de rike vært rikere, og de fattige flere.

De politiske SKILLENE mellom høyre og venstre blir heller ikke borte. Tvert imot blir de SKARPERE: Seattle og Nader mot Bush i USA, Haider, Hagen og Berlusconi mot anti-globaliseringsopprøret i Europa.

Men PARTIER som er bygd opp UNDER INDUSTRISAMFUNNET bryter sammen.

Og ikke bare i Norge. Se på de konservative i England og kommunistene og kristelig-demokratiene i Italia! I MANGE rike vestlige land går politikken fra IndustriTida under.

ALLE partiers FALL!

AP faller TYNGST - som det største treet i den gamle skauen. Men HELE SKAUEN detter!

I InfoSamfunnet er alt ustabilt. Folk skifter jobb, flytter, gamle sektorer går i oppløsning.

I IndustriSamfunnet bodde og jobba samme sted LENGE. Partier organiserte og beherska hele lokalsamfunn i over 50 år. Da denne stabiliteten forsvant, ramma det først det store gamle partiet Venstre. Nå fører det bl.a. SP ut i krise.

Men egentlig står tilmed Høyre - "Norges Største Parti" - SVAKERE enn for 30 år sida. H har mista sitt faste grep over de "blå" og "fine" bydelene, og klippekortet på støtte hos NHO (der mange liker Stoltenberg bedre.) H er bare sterkest av mange stadig SVAKERE partier AKKURAT NÅ.

VARIG USTABILITET?

I mårra kan Hs støtte svinge til Frr!!PPP! - KrF - SV - eller til AP, eller et nytt parti, stifta av et reklamebyrå og Røkke i 2002 ...

1800-tallets politikk i Norge gikk under 1884 - 1915. 1900-tallets politikk går under nå.

Hva kommer isteden? Det er neppe klart ennå ... Avstanden mellom Makta og Folket øker, uten at folk flest ser realistiske alternativer til Maktas Politikk.

Kaos altså? Ja, kanskje, en god stund til? Og jeg tipper at de neste 20 åra blir mye mer politisk interessante enn de siste 50!

tron øgrim