Steinen 101 - DOKUMENTASJON: Sånn Svarer Barneombud Trond Waage! (Waage II)
Under en stein i skogen

DOKUMENTASJON: Sånn Svarer Barneombud Trond Waage! (Waage II)

Korrespondansen mellom Trond og Tron i mai 2001 - Tre svar fra Barneombudet er sitert i sin helhet lengre nede

Til min forbauselse er jeg havna i en kulturdebatt med Barneombud Trond Waage.

Debatten handler om data, internett, pornografi, barn - og om mange andre ting.

Den er åsså instruktiv, når det gjelder å dokumentere åssen Trond Waage FUNGERER som barneombud.

Her følger sju brev om det.

Åssen alt begynte (februar 2001)

19. februar 2001 lanserte Trond Waage sin nye lure ide om LOVPÅBUD for BarneFiltre på alle Datamaskiner på

- Skoler

- Biblioteker og

- i HEIMER der barn kunne komme til dem.

Samme kveld møtte jeg ham i NRK TVTO.

I utgangspunktet trodde jeg at jeg var FOR barneombudet og det han sto for, og at vi derfor kunne ha en VENNLIG debatt om HVA som kan gjøres for å beskytte barn mot ille saker på Nettet. Waage mente IKKE det. Han mente (eller sa, ihvertfall) at + Tøgrim er en idiot som ikke har greie på data (dette er ikke ordrett gjengitt, men INNHOLDET i barneombudets utsagn) + Dessuten er jeg tilhenger av pornografi på Nettet. (Sånne saker sa han åsså utafor studio.)

Så det smalt ... ja.

21. februar sendte jeg barneombudet et BREV med 6 spørsmål, der jeg ba ham KLARGJØRE hva han mente med NettFilterInitiativet. (1. brev fra Øgrim 2001-02-21).)

Så gikk tida ... uten at Waage svarte.

Et referat av åssen diskusjonen BEGYNTE i februar, BREVET til Waage og to KOMMENTARER til det (Fra Gisle Hannemyr og Anders Ericsson) blei lagt ut 21. mars Under Steinen 98.

Waage presses til å svare i mai

I begynnelsen av mai kunne jeg ikke vente lengre. Jeg skulle SKRIVE om filtre i PCWorld (artikkelen er offentliggjort P(å)P(apir) 2001-06-06 og kommer Under Steinen i sommer). Ettersom jeg ville KRITISERE Waages forslag, var det helt nødvendig å få ham til å PRESISERE hva han faktisk mente. Sånn som jeg skjønte det, var det best både for debatten og Barneombudet.

(Om jeg tok feil i det siste, får DU, Kloke og Edle Leser, sjøl dømme om - etter å ha LEST Barneombudets svar.)

Jeg skreiv derfor et NYTT brev til barneombudet tidlig i mai, der jeg vennlig minna om brevet fra 21. februar, og samtidig vennlig minna om offentlighetslova. (2. brev fra Øgrim 2001-05-02)

Samme uke ringte jeg barneombudet for å få bekrefta at dette og tidligere brev var mottatt. En sånn bekreftelse fikk jeg straks fra en ansatt ved Barneombudets Kontor.

(Jeg vil understreke at i de første to ukene i mai hadde jeg mange telefonsamtaler og utveksla flere brev med ansatte på Barneombudets Kontor. Alle var korrekte, vennlige og hjelpsomme. Med ett unntak: Trond Waage sjøl.)

Dette førte til at jeg fikk et FØRSTE svarbrev fra Trond Waage, datert mandag 7. mai.

Det er i dette brevet han forklarer at Tron Øgrim er PORNOINDUSTRIENS LAKEI, som ØNSKER at BARNEROMMENE SKAL FORSØPLES, og dessuten en dum gammal datanerd med sider som blinker av kommersiell reklame. (1. svar fra Waage 2001-05-07.)

...men Waage tar MANNEN, ikke BALLEN

Jeg merka meg det. Jeg merka meg åsså at han IKKE svarte på spørsmåla av 21. januar om NETTFILTER.

I den grad han skreiv om det, var han ikke klar og presis, og flere av spørsmåla var han ikke innom i det hele tatt. Det var et KLASSISK politikersvar, i den betydninga at Waage svarte på noe anna enn det han blei spurt om. Men det var høyst originalt, i sin bemerkelsesverdige, ja overraskende PERSONLIGE GROVHET.

Jeg GJENTOK derfor de 6 spørsmåla i et NYTT brev, der jeg presiserte at jeg ønska svar på hva Waage hadde sagt - og mente - om FILTRE. Dessuten skreiv jeg at "jeg reagerer med undring på tonen og en del kommentarer i brevet, som er svært nedsettende når det gjelder både Tron Øgrim og flere andre sentrale datafolk/dataskribenter."

Denne delen av brevet har Waage aldri seinere kommentert. (3. brev fra Øgrim 2001-05-07)

Waage svarte samme dag - IGJEN uten å svare på Tøgrims 6 spørsmål om å PRESISERE sitt syn på lovpåbud om filter. (2. svar fra Waage 2001-05-08).

Jeg skreiv derfor et NYTT brev, der jeg forkorta de SEKS tidligere spørsmåla til 3. (4. brev fra Tøgrim 20001-50-08) Like etter skreiv jeg et tilleggsbrev med et NYTT 4. spørsmål, ut fra at Waage i sitt 1. brev hadde lansert noe han kalte "Grønne Linjer". Jeg ba om å få presisert eksempler på sånne "Grønne linjer" (5. brev fra Tøgrim 2001-05-08)

Med litt hjælp, et presist svar ...

Nå var Waage i utlandet. Han hadde derfor vanskelig for å svare personlig, forklarte de vennlige folka på kontoret. Men gjennom iherdig telefonering og brevskriving, klarte de å komme fram til SVAR på disse 4. spørsmåla. Som blei referert for meg. Som jeg - etter avtale med ansvarlige på Waages kontor - siterte og refererte tilbake, for å få BEKREFTA at det uttrykker Barneombud Trond Waages syn.

Dette brevet - som består av SITATER fra brev fra Barneombudets kontor, REDIGERT av Tron Øgrim, og GODKJENT av Barneombudets kontor som et KORREKT REFERAT AV Barneombud Trond Waages syn på Nettfiltre - kaller jeg, for å være forsiktig, GODKJENT REFERAT AV BARNEOMBUD TROND WAAGES MENINGER OM NETTFILTER, 2001-05-15. Alias WAAGE 3, 2001-05-15, ettersom det er WAAGES syn det uttrykker.

Det tok bare knappe tre måneder. (Og en god del skriving, telefonering osv.) Men omsider kan de som vil, lese hva Waage MENER. (Eller ihvertfall hva han mente i mai 2001).

Dette krever noen kommentarer.

Mine kommentarer til det han mener om FILTRE, som skal erstatte lærere og foreldre og beskytte barna mot alt vondt, fins i PCWorld som kommer i handelen den første uka av juni 2001 ... og kommer her Under Steinen seinere i sommer.

(Ellers er en YPPERLIG kommentar til Waages utspill av Gisle Hannemyr, Slangeolje i Kyberrommet, tilgjengelig på http://hjem.sol.no/gisle.)

Mine kommentarer til hva dette forteller oss om Barneombudets POLITIKK -

+ Om han fx er autoritær eller demokratisk?

+ Og om hans holdning til sin egen rolle? Hans vilje til debatt, hans holdning til offentlighet og kritisk journalistikk? får vi komme tilbake til etterhvert.

Her er ihvertfall svaret jeg fikk pressa ut av ham. Les og døm sjæl - seinere får du se om din dom svarer til min.

(Lagt ut på Under En Stein i Skogen første gang mandag 2001-01- 04)

SJU BREV: Brevvekslinga mellom Trond Waage og Tron Øgrim i mai 2001

Nedafor følger 7 brev som blei utveksla mellom Tron Øgrim, barneombud Trond Waage, og Barneombudets Kontor i mai 2001. Breva er lagt ut i sin helhet etter forslag fra Tron Øgrim i hans brev til barneombudet av 2001-02-19 (Øgrims brev 1) som er referert Under En Stein I Skogen nr 98.

Samtlige brev, + noe anna brevveksling (vesentlig for presisering av det endelige referatet av Barneombudets Syn) skal finnes arkivført og offentlig tilgjengelig på Barneombudets kontor.

Utgangspunktet for debatten & Tøgrins 1. brev

Om utgangspunktet for brevvekslinga, se referater fra Waages uttalelser 2001-02-19

I NRK Kulturradioen:
Barneombudet krever Porno-filter på PCer
Voldsforsker støtter porno-filter
Giske lunken til pornofilter

Og på KulturNett
Barneombudet vil påby nettfilter##

Og i introduksjonen til Steinen 98

Tøgrims 1. brev (2001-02-21) er lagt ut i sin helhet Under Steinen 98.

Tøgrims 2. brev - og en telefonsamtale med Waage

Her er Tøgrims 2. brev, datert 2001-05-02:

2. mai 2001

Spørsmål om dere har mottatt brev

Barneombudets kontor

Barneombud Trond Waage

Hallo,

jeg sendte dere brevet som er gjengitt nedafor den 21. februar 2001.

Til i dag har jeg hverken fått svar eller bekreftelse på at brevet er mottatt.

Jeg holder i denne uka på å gjøre ferdig en artikkel om emnet "internettfiltre" til Norges største datatidsskrift, der jeg bl.a. behandler barneombud Waages utspill (som jeg henviser til i brevet nedafor).

Jeg vil GJERNE at barneombudet skal presisere sine synspunkter, sånn at de blir mest mulig korrekt gjengitt.

Stiller dere derfor følgende to spørsmål:

1) Kan dere BEKREFTE at dette og forrige brev er MOTTATT på Barneombudets kontor?

2) Ønsker barneombud Trond Waage å SVARE på spørsmåla jeg har stilt ham?

Jeg er ikke jurist, men så langt jeg forstår er barneombudet et organ underlagt Departementet. Da er vel det også underlagt Forvaltningslova og andre offentlige bestemmelser om opplysnings- og veiledningsplikt, og bør handle i samsvar med det som blir oppfatta som god forvaltningsskikk?

Jeg håper derfor at det manglende svaret på mitt forrige brev - inklusive den manglende bekreftelsen på at det er mottatt - er en byråkratisk glipp, sånt som lett kan skje når man er travel, og at dere i det minste straks kan sende meg DET, ihvertfall. med vennlig hilsen

Tron Øgrim

tron@steinen.net

+ 47 90 16 24 99

(Deretter følger Tøgrims brev 1 - 2001-02-21, som vi ikke gjengir her, ettersom det ligger Under Steinen 98)

Etter dette brevet fikk jeg i en vennlig telefonsamtale bekrefta at både dette og 1. brev (2001-02-21) var mottatt. Da jeg mandagen etter ringte tilbake for å spørre om barneombudet kom til å svare, blei jeg satt rett inn til Waage.

Waage sa at Øgrim mente at det var viktigere at barneombudet svarte på brev fra Waage enn å jobbe for barns rettigheter. Deretter spurte han om jeg kunne bekrefte at hans svar til Øgrim ville bli pulbisert i sin helhet og uten endringer. Jeg svarte at det ville jeg GJERNE gjøre.

Jeg refererer det her, for at lesera skal vite at det er Waages ØNSKE at svaret hans til Øgrim under neste punkt, skal være offentlig kjent og leses i sin helhet.

Tøgrim som Pornograf - Waages 1. svar

Her er Barneombud Trond Waages FØRSTE svar på mine 6 spørsmål - Waage svar 1 (2001-05-07)

Internettstrategi for barn og unge

Vi må innrømme at det er litt paradoksalt at vi diskuterer "Hotell Cæsar" spalter opp og spalter ned, når vi vet at barneværelset er under invasjon av helt andre kraftigere og farligere krefter som kan påvirke våre barn negativt. Ikke det, debatten rundt Hotel Cæsar viser at voksne fremdeles har et mediemøtepunkt, og ikke minst, at foreldre er opptatt av barnas medietid. Når det gjelder Internett, råder barn og unge for det meste grunnen alene, uten inngripen fra voksne. Derfor får vi heller ikke den debatten som vårt samfunn burde ta på dette området. De gangene den kommer opp, er det noen få akterutseilte dataguruer som skriker om begrensing av ytringsfrihet, med paranoide undertoner om at deres egne sider og meninger blir filtrert bort, (dersom meningsinnhold er mulig å finne mellom reklamebannere på deres nettsider).

Barneombudet mener at Internett gir barn og unge en fantastisk mulighet til informasjon og kommunikasjon som ingen generasjoner tidligere har hatt. Mange skoleklasser i vårt land har prosjekter med andre skoler i verden, om klimaendringer, matte, fysikk, sosiale relasjoner og forhold, etc. Mange ungdommer i dag har et globalt nettverk større en de fleste voksne som har arbeidet på den internasjonale arena i mange år. Internett gir våre barn og unge en unik mulighet til internasjonal forståelse og solidaritet, Internett gir våre barn og unge muligheter til å kommunisere uten at voksne sitter med kontroll over teknologien som de har når det gjelder radio, presse og tv. Denne utviklingen gir håp for en fremtid. For vi har utstyrt våre barn og unge med et maktinstrument som kan brukes før deres initiativ og engasjement drepes av middelaldrende forståsegpåere som tygger gårsdagens løsninger om igjen og om igjen. Dette er generasjonen som lager alternative websider renset for reklamebanners. Men, det finnes også faresignaler som lett kan resultere i en avsporet barndom. Dette ønsker Barneombudet å gjøre noe med.

Barneombudet ønsker ikke å begrense ytringsfriheten. Fri meningsutveksling er grunnlaget i et moderne demokrati. Dette er selvfølgelig også Barneombudet opptatt av, men Internett er også en samlingsplass for kriminelle - og det som er ulovlig i vårt samfunn ellers - er også ulovlig på nettet. Denne kriminaliteten må bekjempes. Barneombudet har etterspurt en nasjonal Internettstrategi for skoleverket, men også at bransjen - gjerne i samarbeid med offentlige etater - utvikler et barnevennlig tilbud - en "barnevennlig inngang" hvor barn kan benytte Internetts muligheter - uten å bli bytte for kriminelle aktører.

Og med skadelig informasjon mener vi grov, meningsløs vold, deriblant pornografisk vold. Barneombudet mottar henvendelser fra ungdommer som reagerer med sinne, frustrasjoner og avmakt på at denne type grovt krenkende materiale er så lett tilgjengelig. De mener å se sammenhenger mellom seksuell trakassering på skolen som bruk av grove, pornografiske uttrykk, forventninger om sex på hjemme- og alenefester, - og den aggressive pornoindustrien som spesielt råder på Internett. Ukentlig får vi meldinger fra jenter som får tilsendt grovt pornografiske web-linker til deres e-post adresser. I et tilfelle hadde en far funnet hardporno i sin 11 års gamle sønns skoleveske, materiale som var printet ut på skolens datamaskiner med oppkobling til Internett. Far reagerte som fedre bør, kontaktet skolens ledelse og informerte om at dette er skadelig materiale, og at han vurderte et privat søksmål mot skolen. Rektor svarte med å stenge Internett-tilkoblingen.

Øgrims ukritiske liberale holdning til Internett, gjør han til en talsperson også for den kommersielle pornografiske industrien. Som deres lakei, ønsker han at barnedommen skal forurenses med skadelig materiale. Han skjuler sin argumentasjon bak ytringsfriheten. Dette har ikke med ytringsfrihet å gjøre, men med valgfrihet. Barn og foreldre ønsker ikke at barneværelset skal bli pornoindustriens utstilligsvindu.

Barneombudet er for at skole og hjem får tilgang til en "grønn linje", en inngang til Internett som både med datafiltre og menneskelig overvåkning skjermer våre barn fra møkka. Dette er utprøvd mange steder, f.eks ved at frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn, organiserer denne type innganger. I Norge startet Barneombudet og Redd Barna en e-mail tips-linje for å stoppe barnepornografien. Denne linjen har vært en suksess, og tipsene blir videresendt til Kripos og Interpol til etterforskning. Flere pågripelser av barnepornobaser og pedofile har sitt utspring i disse tipsene. Med stor enkelhet kan de innrapporterte url'ene (internettadressene) legges i et filter, slik disse websidene ikke blir tilgjengelig for barn og unge i skolen.

Meldinger vi får fra skolehverdagen er at den eneste måten å hindre at de unge treffer på skadelig materiale, er at det er en lærer tilstede og "passer" på. Dette er dårlig bruk av lærerressursene. Slipp elevene til et mest mulig trygt nett, uten at vi trenger å ha en lærer som et lokalt nett-politi. Barneombudet har utfordret KUF til å komme opp med noen retningslinjer som er noe mer enn bare en brosjyre om nett-etikk. Det er behov for å utvikle en Internett-startegi for skolene som inneholder både filtrering og nett-etikk.

Argumentet at barn kan surfe i møkka og lære å bli rene, tror vi ikke på. Det er like optimistisk som å lære barn trafikkregler ved å sende dem ut på motorveien i rushtrafikken. Det går an å lære barn kritisk bruk at Internett ved å kombinere læring om nett-etikk og filtre.

Dette er også i tråd med FNs barnekonvensjon, hvor Artikkel 17 beskriver statens ansvar til å utvikle passende retningslinjer til vern av barnet mot informasjon og stoff som er skadelig for hans eller hennes velbefinnende.

Så til hjemmene. Det er i dag et stort press på barne- og ungdomsfamilien at de skal ha Internett hjemme. Skolearbeid gjøres enklere og blir mer inspirerende når barn kan bruke nettet i sine kunnskapsøk. Men i dag er det ikke noe reelt valg, enten er du på eller av internett. Familier ønsker en valgfrihet, som de f.eks har med kabel-tv selskapene, du velger pakke etter familiens økonomi og kjennskap til dine barn. Har du tre smårollinger rasende rundt i stuen, har du ikke en åpen pornopakke tilgjengelig på din families tv.

Barneombudet har foreslått at de sentrale aktørene i bransjen selv tar et ansvar, gjerne i samarbeid med det offentlige, og utvikler en "grønn inngang" til Internett. Da får foreldre og skoler et reelt valg og ikke som det er i dag, at det ikke finnes noe valg. Enten er du tilknyttet eller ikke. Det er med andre ord ikke snakk om sensur, men om å gi brukerne valgmuligheter.

En "Grønn inngang" kan markedsføres av industrien, den bør tilbys gratis til foreldre og skoler, som ellers betaler for tellerskritt/trafikk.

En "Grønn inngang" vil gjøre det atskillig lettere for foreldre og utøve en positiv foreldre-rolle i forhold til Internett.

En "Grønn inngang" vil gi skoler muligheten til å la elevene trygt bruke Internett til den fantastiske kunnskaps- og kommunikasjonsbasen det er.

I februar fikk vi presentert Nyborg-utvalgets rapport "Oppvekst med prislapp" (NOU 2001:6) Barneombudet har etterspurt en utredning for å se nærmere på det kommersielle trykket som barn- og ungdomsgruppen utsettes for, og hvordan vi kan begrense det. Utvalget har kommet med mange gode forslag, deriblant at skolen skal være en reklamefri sone. Her ligger Tron Øgrims web-sider svært dårlig an. På hans sider er det er nesten umulig å finne det revolusjonerende budskap, siden de fleste pixel benyttes til reklame.

Men det er vel slik den frie og uavhengige journalistikken fungerer i dag.

(Slutt på offentlig svarbrev fra Barneombud Trond Waage.)

Øgrims Brev 3 - 4 - 5, Waages svar 2 - 4 -

Svar på spørsmål om filtre? - Tøgrims brev 3

Her følger mitt brev med nye spørsmål etter Barneombudets første brev ovafor, datert samme dag (Øgrims brev 3, 2001-05-07): 2001-05-07

Brev med presisering av tidligere spørsmål til Barneombud Trond Waage

etter Barneombudets Svarbrev, datert 2001-05-07 på tidligere brev med spørsmål fra Tron Øgrim Barneombud Trond Waage

Jeg takker for ditt svar, sendt idag 7. mai 2001, på mine spørsmål til deg, sendt i Epost 21. februar 2001. Jeg er glad for at du omsider har funnet mulighet for å svare meg.

Brevet ditt inneholder mye interresant, også mye jeg kan si meg enig i:

+ Jeg tror f.eks at initiativet til Redd Barna og Barneombudet med tips-linje om barnepornografi kan være verdifullt.

+ Jeg deler oppfatninga av at pornografi og annet materiale som er forbudt å publisere i annen form (f.eks. nazistisk og rasistisk hat-propaganda) åsså bør være forbudt og bli rettsforfulgt på Internett.

+ Ut over dette fins sjølsagt åsså materiale som er legalt, som slett ikke er egna for barn. (Jeg har f.eks. ikke noe ønske at mine små barnebarn skal få tilgang til NettSider med døde kattunger ...)

+ Dessuten er jeg enig i at det er viktig å ta opp reklamepresset mot barn og unge. Skolen som reklamefri sone syns jeg er en utmerket ide. (At jeg som de fleste norske journalister er nødt til å jobbe i media med reklame, påvirker ikke mitt syn på det.) Her kunne vi kanskje føre en konstruktiv debatt videre.

Du spurte i vår telefonsamtale i dag om jeg kunne bekrefte at svaret ditt vil bli publisert av meg på min Nettside, uavkorta og uten innskudd. Jeg bekrefter sjølsagt at dette brevet fra Barneombudet vil bli publisert på Under En Stein i Skogen, helt og uavkorta, og med kommentarer før eller etter.

Når dette er sagt, har jeg to problemer som gjør at jeg må be om presiseringer fra deg:

I. Presisering av svar på spørsmål i tidligere brev.

Jeg kan desverre ikke se at du har svart på spørsmåla i tidligere brev.

Brevet av 21. februar stilte 6 nokså presise spørsmål, flere kan besvares med ja eller nei. Dette gjelder dine egne offentlige uttalelser, der jeg ber deg presisere det du mener.

Jeg er etter å ha lest ditt svar, ikke helt sikker på om du har svart på noen av dem. "Snilt" lest tror jeg KANSKJE du har svart på et eller to.

Det er mulig jeg ikke forstår deg riktig her. Kanskje du har lest alle 6 spørsmåla og mener at ditt svar dekker alle. Evt. kan det hende at du i din travle hverdag ikke har fått lest brevet så grundig gjennom at du oppfatta alle spørsmåla. Uansett grunn, jeg forstår fortsatt ikke hva Barneombudet MENER om ei rekke saker han tok opp i debatten om "nettfiltre" i februar.

Jeg ber deg derfor være så snill å ta bryderiet med å se på disse spørsmåla en gang til:

(Spørsmål i februar)

1) 1) Ifølge Kulturnett magasinet artikkel Barneombodet vil påby nettfilter sier du:

Barneombod Trond Waage vil ha påbod om 'pornofilter' på alle datamaskinar som vert nytta av barn - påskulane, biblioteka og i heimen.

Spørsmål: er du riktig gjengitt?

(Hvis ja, greit, hvis nei: Hva sa du?) (kommentar 7. mai:)

I følge denne artikkelen krever du et PÅBUD om "pornofilter" på ALLE maskiner som kan brukes av barn - i ALLE skoler, på bibliotekene og i HEIMENE.

Dette er et meget kraftig utsagn, som, HVIS det er riktig, bl.a. krever et helt nytt lovverk.

Sa du og mente du dette, eller sa du det IKKE?

Kulturnett er ei aktverdig, respektert NettAvis. Dersom du sa det og er korrekt gjengitt, må det være av allmen interesse at det blir klart. Dersom du IKKE sa det og er feilaktig gjengitt., ditto.

Jeg forstår ikke hva du mener om dette ut fra svaret ditt av 7. mai.

Jeg merker meg det du skriver i svaret til meg om "grønn linje" - et interessant utspill - og dessuten om "frivillighet". Det betyr KANSKJE noe annet enn det som er gjengitt i artikkelen fra Kulturnett? På den andre sida presiserer du at du ønsker en strategi for "nettfiltre" i skolen.

Jeg ber om presisering.

(Spørsmål i februar)

2) Forutsatt at det er riktig at du ønsker å PÅBY nettfilter: HVILKET (Hvilke) nettfiltre skal være påbudt? Kan du vise til eksisterende nettfiltre du mener kan tilfredsstille et sånt påbud? Navn, produsent, gjerne nettadresse med informasjon om dem?

3) Hvis eksisterende nettfiltre IKKE er tilfredsstillende, sett fra din synsvinkel: HVEM skal produsere dem?

(Kommentar 7. mai:)

Ettersom du snakker om nettfiltre for skolen, er disse to spørsmåla uansett aktuelle. Jeg ber deg svare på dem. (spørsmål i februar)

4) Hvem skal etter din mening være godkjenningsinnstans for nettfiltre?

(Kommentar 7. mai)

Jeg føyer til: HVEM skal etter din mening være kontrollinstansen for den "grønne linja" du foreslår?

(spørsmål i februar)

5) Ut fra skepsisen fra folk som meg,

+som er motstandere av porno både på nett, på trykk, på film osv,

+og som gjerne deltar i diskusjon om konstruktive forslag for å beskytte barn mot sånt

+men som av mange grunner er skeptiske til NettFiltre

+ bl.a. fordi vi frykter for at de vil filtrere bl.a. politiske meninger, informasjon om homofili, seksualundervisning og andre "ikke-ønska holdninger" som ikke har NOE med porno eller vold og gjøre, og inneholde mange feil: Mener du at listene over blokkerte nettsteder skal være tilgjengelige for innsyn for offentligheta, inklusive for meg, Tron Øgrim?

(kommentar 7. mai) Jeg ber om presisering: VIL offentligheta få innsyn i de blokkerte nettstedene på skolefiltre du ønsker deg - vil evt JEG få det?

Jeg kan føye til: Hva med din foreslåtte "grønne linje": VIL offentligheta - evt TØ - få innsyn i HVA som er blokkert der?) (spørsmål i februar)

6) Jeg forsto deg i vår samtale på gangen etter fjernsynsprogrammet på mandag som at du hevda at du var for et nettfilter laga av frivillige organisasjoner, der lista over blokkerte nettsteder ligger tilgjengelig for enhver, og at dette nettfilteret er tilgjengelig nå.

Er dette riktig gjengivelse av innholdet i det du sa?

Hvis ikke, kan du forklare meg hva du mente?

Hvis det er riktig gjengivelse, kan du fortelle meg navnet på nettfilteret, produsenten, og om mulig sende med ei nettadresse med informasjon?

(kommentar 7 mai) Jeg lurer nå på om det du ønska å beskrive for meg etter fjernsynsprogrammet den 19. februar var det du nå kaller "Grønn linje".

Hvis du bekrefter at det er riktig takker jeg for svaret. Hvis du mente noe anna, vil jeg gjerne ha det presisert HVA du snakka om - evt om jeg misforsto deg.

- + -

Jeg understreker at jeg spør fordi jeg nå legger siste hånd på en artikkel om filtre og "filterpolitikk", der jeg ønsker å presisere hva Barneombudet, en viktig offentlig aktør på dette området, virkelig mener og går inn for.

Dersom du ønsker det, kan du GJERNE besvare disse spørsmåla svært kort.

Ja, nei, veit ikke/har ikke laget ferdig forslag ennå er f.eks. helt legitime svar, i løpet av en prosess som den vi er oppe i nå. På den andre sida, ønsker du å svare langt, har jeg sjølsagt ingenting imot det.

Som før, legger jeg GJERNE ut hele ditt svar, uavbrutt og uavkorta, Under En Stein I Skogen. Sjølsagt i tillegg til det svaret jeg alt har lovet deg å legge ut.

II. Om tonen i svarbrevet fra Barneombudet 7. mai

Jeg innledet med å takke for svaret, og si at jeg er glad for at det kom.

Jeg må legge til at jeg reagerer med undring på tonen og en del kommentarer i brevet, som er svært nedsettende når det gjelder både Tron Øgrim og flere andre sentrale datafolk/dataskribenter.

Jeg siterer Barneombud Trond Waage:

"Øgrims ukritiske liberale holdning til Internett, gjør han til en talsperson også for den kommersielle pornografiske industrien. Som deres lakei, ønsker han at barnedommen skal forurenses med skadelig materiale. Han skjuler sin argumentasjon bak ytringsfriheten."

"... noen få akterutseilte dataguruer som skriker om begrensing av ytringsfrihet, med paranoide undertoner om at deres egne sider og meninger blir filtrert bort, (dersom meningsinnhold er mulig å finne mellom reklamebannere på deres nettsider). "

Dette rammer vel i tillegg til Tron Øgrim f.eks. åsså en mann som Gisle Hannemyr, som i tillegg til å være en svært sentral mann i utviklinga av norsk internett, har skrevet meget skeptiske kommentarer til "Nettfiltre".

Waage må gjerne få mene at vi er akterutseilte, og uttrykke sine meninger om våre motiver når vi tar opp spørsmål om ytringsfrihet.

Jeg lurer likevel på om dette er normal tone i offentlig korrespondanse fra Barneombudet.

Jeg har hele tida markert at jeg mener Barneombudet har en viktig jobb, at jeg er mot porno, voldelig materiale osv på Internett, og gjerne ønsker å bidra til en vennlig og konstruktiv dialog mellom Barneombudet og datafolk om det.

Jeg har ikke oppfatta at jeg i mine tidligere to brev av 7. februar og 3. mai har formulert meg uhøflig eller nedsettende om Waage på noe vis. Dersom han mener det, vil jeg gjerne bli opplyst om det.

Jeg har et nytt spøsmål til slutt, som Barneombudet får svare på hvis han vil:

+ HVA har Tron Øgrim har sagt eller skrivi, som gjør at Barneombudet i et offisielt brev kan slå fast at Tron Øgrim "... ØNSKER at barndommen skal forurenses med skadelig materiale"?

med hilsen

Tron Øgrim

(Nedenfor følger teksten i Barneombudets svarbrev til Tron Øgrim av 2001-05-07)

(Ikke gjengitt her, ettersom det står i denne tekstens FORRIGE AVSNITT som Waage svar I, 2001-05-07)

WAAGES svar 2 - Jeg Sa Det Jeg Sa ...

Trond Waage svarte på dette lange brevet DAGEN ETTER (Waage svar 2 - 2001-05-08):
From: Trond Waage
To: Tron Øgrim
Cc: Lillian Juvkam ; Knut Haanes
Sent: Tuesday, May 08, 2001 5:52 AM
Subject: SV: Presisering av spørsmål fra Tron Øgrim

Dette står i Magisinet Kulturnett:

Barneombodet vil påby nettfilter

Barneombod Trond Waage vil ha påbod om 'pornofilter' på alle datamaskinar som vert nytta av barn - på skulane, biblioteka og i heimen.

Til Nrk seier Waage at det er paradoksalt å diskutere sendetidspunktet for Hotel Cæsar utan å ta opp det faktum at barn har 'uavgrensa tilgang' til porno på Internett.

Waage får støtte i dette av voldsforskar Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskulen i Oslo og lærarlagsleiar Helga Hjetland, skriv nrk.no, medan utdanningsminister Trond Giske er 'lunken' til spørsmålet. Departementet har sett ned eit utval som skal greie ut om nettbruk blant barn.

Den norske bibliotekforeininga er mellom dei som har uttrykt skepsis til pålegg om filtrering i Noreg. Folketinget i Danmark har alt sagt nei til filtertvang, og i USA har ein nylig vedteken lov om filtertvang for bibliotek og skular som mottek offentleg stønad, fått den amerikanske bibliotekforeininga til å varsle søksmål; eit slikt pålegg er i strid med ytringsfridomen og den amerikanske grunnlova, meiner foreininga.

Vanlege innvendingar mot slik filtrering, er at feilmarginane er for store ('legitimt' stoff kan verte sperra, medan til dømes porno og vold framleis kan sleppe gjennom) og at nøyaktig kva som vert filtrert bort (nettadresser, ord, osb.) vert rekna som forretningsløyndomar og difor heldt hemmeleg av programvareprodusentane. ----

Som jeg kan huske, er dette et sammendrag av en debatt som Tron Øgrim og Trond Waage hadde på NRK TV2 - og selv om det ikke ble en debatt om barn og internett (som jeg var invitert til å delta på), og selv om det var en bråket debatt om hvem som kan skrike høyest av Øgrim og Waage, -så vet jeg hvilket budskap barneombudet har fomidlet i den offentlige debatt i andre medier, og ikke minst - hva vi har rappotert til Stortinget i "Barndom pågår". Dette er reflektert i mitt notat til deg.

- Trond Waage

(Etter dette følger Øgrims brev 3, 2001-05-07, som vi ikke gjengir her fordi det står i forrige avsnitt.)

Kommentar fra Tron Øgrim:

a) Brevet inneholder INGEN nye svar på de 6 spørsmåla. Waage sier bare: Jeg sa det jeg sa det jeg sa (osv.)

b) SIER Waage at sammendraget som er gjengitt ovafor er KORREKT? Han SIER at det Kulturnytt trykte ER et "sammendrag av en debatt" han var med i på TV2 - og han sier ikke ET ORD om at noe i sammendraget er FEIL. Logisk sett må den ikke spesielt paranoide leser slutte at han mener at han ER riktig gjengitt.

(Den PARANOIDE leser vil kanskje slutte at Waage formulerer seg FORSIKTIG, for å heller ikke SI direkte at referatet er riktig?)

(Mer om dette, se nedafor, i avsnittene Waages svar 3 - godkjent referat og Waages syn - ei foreløpig oppsummering.)

FIRE KORTE SPØRSMÅL - Tøgrims brev 4 og 5

På dette tidspunktet var Øgrim litt ... sliten av hele prosessen. Men han skulle fortsatt skrive artikkel om filtre i PcWorld, og han ønska FORTSATT å gjengi Barneombud Trond Waages meninger og forslag RIKTIG.

Og han skjønte fortsatt ikke hva de EGENTLIG var.

Men han skjønte åsså at det var vanskelig å få Barneombudet til å svare på en (for Øgrim) forståelig måte, hvis han blei konfrontert med FLERE, UTFYLLENDE spørsmål.

Ørgim bestemte seg derfor for å REFORMULERE spørsmåla, sånn at de blei FÆRRE og UTVETYDIGE. Han erstatta de 6 tildligere stilte spørsmåla med 3 enkle JA/NEI-spørsmål, som BARE handla om å få Waage til å bekrefte eller avkrefte tidligere siterte uttalelser.

(Øgrims brev 4 - 2001-05-08).

Etter nøyere gjennomlesing merka Øgrim seg åsså at Waage i mai snakka om "grønn linje", noe han ikke hadde definert eller forklart i intervjuer i februar. Øgrim sendte derfor et kort brev til, samme dag, der han ba Waage eller noen ved barneombudets kontor komme med eksempler på slike "grønne linjer" (Øgrims brev 5 - 2001-05-08).

Nedafor altså to NYE brev, med tilsammen 4 FORENKLA spørsmål til Waage.

4. brev fra Øgrim - 3 KORTE JA/NEI-spørsmål

2001-05-08 Ber igjen om svar på tidligere spørsmål til Barneombud Trond Waage etter Barneombudets Svarbrev, datert 2001-05-07 og nytt svarbrev, datert 2001-05-08

Barneombud Trond Waage

jeg takker igjen for NYTT svar fra deg, sendt til meg imorges 8. mai 2001.

Beklager at jeg må forstyrre deg igjen. Vi har et problem. Jeg regner med at du ønsker og forsøker å svare meg så klart og enkelt som mulig, så kanskje problemet er at jeg er litt dum. For jeg forstår FORTSATT IKKE at du har svart på spørsmåla jeg stilte deg 21. februar.

Arbeidsmessig bør hverken jeg eller du kaste bort mye mer tid på dette, så jeg forkorter og forenkler lista i håp om å få et svar fra deg som jeg kan forstå i mitt enkle journalisthode. I ditt nye brev datert 8. mai - som jeg gjengir nedafor - refererer du sjøl til artikkelen i KulturNett.

Det jeg fortsatt ikke forstår, er om du bekrefter at denne artikkelen gir et RIKTIG referat av det Barneombudet sa og mente. I ditt brev datert 7. mai - sendt i går - gjentar du at du ønsker filtre i skolene (om jeg forstår deg rett) og lanserer dessuten forslag om "grønn linje" for skoler og hjem.

I forhold til disse forslaga er det FORTSATT uklart for meg hvem du mener skal være godkjenningsinnstans, OG om offentligheta - og fx T. Øgrim - vil kunne få innsynsrett i sensurlister.

Jeg FORKORTER derfor spørsmålslista mi til TRE spørsmål, som jeg forenkla sender deg igjen. Jeg gjør ikke dette for å være pirkete eller vanskelig, men fordi det har stor interesse for den debatten Barneombudet sjøl har lansert - og sier han ønsker - å få PRESISERT hva han mener om disse spørmsåla.

Okei:

1) Sa du dette, som du sjøl siterer fra Kulturnytt? Barneombod Trond Waage vil ha påbod om 'pornofilter' på alle datamaskinar som vert nytta av barn - på skulane, biblioteka og i heimen. Ja eller nei?

2) Når det gjelder eventuelle nettfiltre i skolen som du nevner i ditt brev av 7. mai, og eventuelle sensurlister for den "grønne linja" du foreslår: Har du noen forslag om hvem som skal være offentlig kontrollinstans, som kan sjekke hva som sensureres vekk?

3) Nettfiltre i skolen og "grønn linje": Er du for at det skal være offentlig innsyn i hva som blir sensurert vekk? Er du for at enkeltpersoner, f.eks. Tron Øgrim, skal ha muligheter til innsyn? Ja eller nei?

Fordi du er travel, og for å forenkle dette arbeidsmessig for deg, vil jeg forsøke å ringe deg i løpet av dagen, for å stille deg disse spørsmåla på telefon. Du kan diktere svara til meg, og jeg skal sende dem tilbake til deg på Epost til godkjenning. Jeg vil i så fall sjølsagt ikke bruke/trykke noe referat av dine svar fra meg, som du ikke sjøl har godkjent - evt. retta/endra. ringer deg etter lønsj.

(hvis du har svart skriftlig på de tre spørsmåla innen den tid, behøver jeg evt. ikke plage deg mer ...)

med vennlig hilsen

Tron Øgrim (Nedafor, kopi av brev fra Barneombud Trond Waage sendt Tron Øgrim 2001-05-08) (Under her følger Waages svar 2 2001-05-08, og Øgrims brev 3, 2001-05-07, ikke gjengitt ettersom de står høyere oppe i denne teksten.)

5. brev fra Øgrim: HVA er "GRØNN LINJE"?

2001-05-08

Et enkelt nytt spørsmål stilt til Barneombudets kontor

(IKKE nødvendigvis Barneombud Trond Waage sjøl) etter Barneombudets Svarbrev, datert 2001-05-07

Til den som kan svare ved Barneombudets Kontor Gjerne tidligere mottakere av denne korrespondansen

Lillian Juvkam lillian.juvkam@bo.dep.no

Knut Haanes knut.haanes@bo.dep.no

I svar av 7. mai 2001 til meg skriver Barneombud Trond Waage "Barneombudet er for at skole og hjem får tilgang til en "grønn linje", en inngang til Internett som både med datafiltre og menneskelig overvåkning skjermer våre barn fra møkka. Dette er utprøvd mange steder, f.eks ved at frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn, organiserer denne type innganger."

Mitt spørsmål:

Kan Barneombudets kontor gi meg henvisning til i hvert fall ET eksempel på ei "grønn linje" som er utprøvd og fungerer?

Jeg mottar med takk ALT

+ fra BARE en enkel henvisning til land og navn på den "grønne linja"

+ til eventuelle URL-er, henvisninger til artikler og rapporter osv.

Jeg går ut fra at ettersom dette ifølge Barneombudets svar er utprøvd og fungerer, og derfor er et forslag Barneombudet lanserer i Norge, er det enkelt og uproblematisk å henvise meg til eksempler.

Med vennlig hilsen Tron Øgrim

Waages svar 3 - godkjent referat

Etter disse dagene med en STORM av brev, tok det en del mer tid å få svar på de 4 FORENKLA spørsmåla.

Barneombudet var ute og reiste, men folka på Barneombudets KONTOR var veldig hjelpsomme og hyggelige. Resultatet var at etter en brevveksling, og en del telefoner, fikk vi presise svar! Ettersom Waage var i utlandet, blei vi enige om at JEG skulle sende DEM et brev med sammendrag av de svara jeg hadde fått, kort og nøkternt referert.

15. mai fikk jeg bekrefta skriftlig at dette referatet var å betrakte som et svar, som uttrykte Barneombudets meninger. Det er offentliggjort nedafor som Waages svar 3 - 2001-05-15. Det avslutter FORELØPIG korrespondansen mellom Trond og Tron. Men svaret fra Kontoret innheoldt åsså et spørsmål - om Barneombudet får komme tilbake med MER presiseringer Under En Stein?

Svaret VAR - og ER - sjølsagt JA.

Intil han gjør det - her er Trond Waages TYDELIGSTE FilterSvar til dato:

Til Barneombudet

v Trond Waage

og Knut Haanes:

Jeg har fått svar på de 4 siste spøsmåla jeg har stilt, som jeg syns tilfredsstillende. (Det uttrykker ikke enighet/uenighet fra min side, men at jeg oppfatter svara som tilstrekkelig presise.) Jeg har blitt bedt om å referere dem uten å sitere direkte. Derfor oversender jeg et sånt referat av svara. Dersom det blir oppfatta som uriktig eller ikke utfyllende nok, ber jeg om å få beskjed så fort som mulig.

herfra mitt referat:

FIRE spørsmål til Barneombudet - og 4 svar:

Jeg stilte i begynnelsen av mai 2001 fire nye spørsmål til barneombudet. Her er spørsmåla - og svar, som er referert og redigert ut fra to brev med svar jeg fikk fra barneombudets kontor:

1) Sa du dette, som du sjøl siterer fra Kulturnytt? Barneombod Trond Waage vil ha påbod om 'pornofilter' på alle datamaskinar som vert nytta av barn - på skulane, biblioteka og i heimen. Ja eller nei?

Svar:

Sitatet fra Kulturnytt er ikke i tråd med det Barneombudet mener. Det er derfor behov for en presisering av utsagnet: Der hvor barn er pålagt å være, slik som skolen, der bør det være et obligatorisk filter. Her trenger vi en ytterligere diskusjon for å vurdere type, ajourføring av URLer hva som skal filtreres osv. Til dette trenger vi et bredt samarbeid, ikke minst med bransjen, og frivillig sektor Andre steder, f.eks i hjemmene, bør det være tilgjengelige muligheter til å filtrere ut porno og vold, slik at foreldre kan velge det de vil at barna evt. skal utsettes for/ikke utsettes for.

2) Når det gjelder eventuelle nettfiltre i skolen som du nevner i ditt brev av 7. mai, og eventuelle sensurlister for den "grønne linja" du foreslår:

Har du noen forslag om hvem som skal være offentlig kontrollinstans, som kan sjekke hva som sensureres vekk?

3) Nettfiltre i skolen og "grønn linje": Er du for at det skal være offentlig innsyn i hva som blir sensurert vekk? Er du for at enkeltpersoner, f.eks. Tron Øgrim, skal ha muligheter til innsyn?

Ja eller nei?

Svar

Når det gjelder nettfilter i skolen så mener Barneombudet at det må være åpenhet rundt dette. Det er viktig at en slik filtrering ikke skjer i det skjulte, men at premissene er åpne og i tråd med grunnleggende prinsipper om ytringsfrihet. Barneombudet har pr. i dag ikke tatt stilling til hvordan denne åpneheten skal praktisere, om det skal være offentlige utvalg, eller enkeltpersoner, el.l. Denne debatten ønsker barneombudet å føre sammen med det offentlige, frivillige organsisasjoner, menneskerettighetsmiljøer o.l.

Barneombudet føler at flest mulig kvalifiserte miljøer må inn i debatten, nettopp for å sikre at tiltakene har bredest mulig legitimitet.

4) I svar av 7. mai 2001 til meg skriver Barneombud Trond Waage "Barneombudet er for at skole og hjem får tilgang til en "grønn linje", en inngang til Internett som både med datafiltre og menneskelig overvåkning skjermer våre barn fra møkka. Dette er utprøvd mange steder, f.eks ved at frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn, organiserer denne type innganger." Kan Barneombudets kontor gi meg henvisning til i hvert fall ET eksempel på ei "grønn linje" som er utprøvd og fungerer?

Svar

To adresser som peker på deler av det barneombudet mener når han snakker om alternative måter å skjerme barn og ungdommer på. bl.a. fra porno, er:

1) Gratis for forbrukere: webwasher.com - eller webwasher.be Dette er To NGO-drevne sider, som er eksempler på transparens, og på at innholdsleverandører kan merke sine egne sider etter bestemte klassisfiseringer.

2) ICRA, som har EU-midler til å utvikle et filtersystem som er åpent.

Web: http://www.icra.org

(At referatet er et riktig uttrykk for Barneombud Trond Waages syn er bekrefta i brev fra Barneobudets kontor, datert 2001-05-15)

Waages syn - ei foreløpig oppsummering

a) HVOR krever Waage PÅBUDTE filtre?

Korrespondansen viser at barneombudets syn NÅ er at han ønsker lovpåbud om filtre

I SKOLENE. Skolefolk, pass opp!

Han sier IKKE i disse svara at han ønsker lovpåbud i HEIMENE og i BIBLIOTEKER.

Det fins likevel i det han sier ei ÅPNING for å kreve lovpåbud andre steder:

"Der hvor barn er pålagt å være, slik som skolen, der bør det være et obligatorisk filter."

Det går jo an å argumentere for at barn er "pålagt" å være i hjemmet.

Paranoid som jeg er, TROR jeg at Waages baktanker her først og fremst er skolebibliotekene. Biblioteksfolk, pass opp!

b)Waage på retrett?

Men betyr dette at Waage har ENDRA SYN siden februar?

Waage blei REFERERT anderledes i februar. Ifølge de referatene som pressa ga av hans syn, ville han da ha PÅBUD av filter i heimen og bibliotekene ÅSSÅ.

Leser vi Waages svar 2 (2001-05-08) og svar 3. på spørsmål 1 (2001-05-15), så motsier de hverandre - tilsynelatende, ihvertfall.

I svar 2 (2001-05-08) Refererer han først dette:

"Barneombod Trond Waage vil ha påbod om 'pornofilter' på alle datamaskinar som vert nytta av barn - på skulane, biblioteka og i heimen." og sier: " Som jeg kan huske, er dette et sammendrag av en debatt som Tron Øgrim og Trond Waage hadde på NRK TV2:"

Det er naturlig å lese dette som at Waage sier dette er et KORREKT referat.

Men i svar 4 (2001-05-15) står det: "Sitatet fra Kulturnytt er ikke i tråd med det Barneombudet mener. Det er derfor behov for en presisering av utsagnet: Der hvor barn er pålagt å være, slik som skolen, der bør det være et obligatorisk filter. Her trenger vi en ytterligere diskusjon for å vurdere type, ajourføring av URLer hva som skal filtreres osv. Til dette trenger vi et bredt samarbeid, ikke minst med bransjen, og frivillig sektor Andre steder, f.eks i hjemmene, bør det være tilgjengelige muligheter til å filtrere ut porno og vold, slik at foreldre kan velge det de vil at barna evt. skal utsettes for/ikke utsettes for."

Her INKLUDERER Waage SKOLENE i området med "obligatorisk (altså PÅBUDT) filter", men EKSKLUDERER hjemmene.

Men han sier ikke HVORFOR "sitatet ... ikke er i tråd med det Barneombudet mener."

Er det kanskje FEIL? SA han ikke det som sto her? REFERERTE altså jouirnalisten ham feil?

Min journalistiske vurdering er at jeg tror IKKE han er referert feil. Jeg er temmelig sikker på at journalisten refererte ham svært riktig.

Jeg tror derfor at Waage, konfrontert med sine uttalelser fra februar, finner grunn til å trekke seg tilbake og komme med et forsiktigere forslag.

Altså at han har endra syn.

(Det hadde vært ryddigere om han hadde gjort dette helt klart sjøl, og SAGT at han endra syn mellom februar og mai. Det hadde gjort det klart at han IKKE antyder at journalister refererte ham feil i februar. Noe som er skvært mot journalistene.)

(Pluss at han kunne overraske sine kritikere med å vise at han KAN innrømme både at han tar feil og kan endre mening! Waage har sjølsagt FORTSATT muligheta for å gjøre dette klart, fx i et nytt brev til Steinen ...)

Men HVORFOR har han endra syn?

Mange reagerte kraftig mot forslaget hans. Datajournalister som Gisle Hannemyr, Tron Øgrim og andre, som representerer en sakkunskap Trond Waage ikke har. Biblioteksfolk reagerte voldsomt mot forslaget hans, mange skolefolk, bl.a. leder i Lærerforbundet Anders Folkestad.

Skoleminister Trond Giske er negativ, angivelig åsså justisminister Hanne Harlem - og hvem veit hva hans EGEN minister mener, hun har ihvertfall ikke uttalt seg?

Min TOLKNING er at all denne motstanden (og kanskje SÆRLIG motstand i regjeringa og departementene?) har fått Waage til å moderere de mest ekstreme delene av FilterPåbudForslaget sitt. Men han klorer seg fast til å foreslå NettFilter i SKOLENE, ut fra ei vurdering at der har han størst muligheter til å få støtte.

HVA SLAGS filtre/Grønne linjer vil Waage ha?

HER er de Barneombudet anbefaler som eksempler til etterfølgelse:

1) webwasher.com - eller webwasher.be

Som han hevder er: "NGO-drevne sider, som er eksempler på transparens, og på at innholdsleverandører kan merke sine egne sider etter bestemte klassisfiseringer."

2) ICRA, som har EU-midler til å utvikle et filtersystem som er åpent.

Jeg HAR noen kommentarer til dem, som jeg skal komme tilbake til. I mellomtida inviterer jeg lesere av Steinen til å komme med kommentarer/tilleggsinfo, skriv til tron@steinen.net

d)VILJE til å DISKUTERE

Trond Waage uttaler:

"Når det gjelder nettfilter i skolen så mener Barneombudet at det må være åpenhet rundt dette. Det er viktig at en slik filtrering ikke skjer i det skjulte, men at premissene er åpne og i tråd med grunnleggende prinsipper om ytringsfrihet.

Barneombudet har pr. i dag ikke tatt stilling til hvordan denne åpneheten skal praktisere, om det skal være offentlige utvalg, eller enkeltpersoner, el.l. Denne debatten ønsker barneombudet å føre sammen med det offentlige, frivillige organsisasjoner, menneskerettighetsmiljøer o.l.

Barneombudet føler at flest mulig kvalifiserte miljøer må inn i debatten, nettopp for å sikre at tiltakene har bredest mulig legitimitet."

Utmerka!

Han KUNNE nevnt skolefolk, biblioteksfolk og datafolk blant de miljøene han gjerne vil diskutere med ... men velvillige som vi er, regner vi med at det er dem han MENER når han snakker om FLEST mulig KVALIFISERTE miljøer.

Nå er det kKanskje ikke verdens beste intro til diskusjonen å kalle NOEN av disse kvalifiserte miljøene, bl.a. EFN, TØ og Gisle Hannemyr for:

" ...noen få akterutseilte dataguruer som skriker om begrensing av ytringsfrihet, med paranoide undertoner om at deres egne sider og meninger blir filtrert bort, (dersom meningsinnhold er mulig å finne mellom reklamebannere på deres nettsider). "

Men! Datafolk er snille, tålmodige mennseker.

Og Barneombudet har jo som sagt stilt spørsmål om han kan komme

TILBAKE med utfyllinger Under En Stein!

Som sagt: GJERNE!

Så Waage vil diskutere?

Okei, vi prøver igjen!

(Fortsettelse Følger!)

tron øgrim